TJO Konsultatsioonid

Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Tel 665 9525
Faks 665 9521
info[at]tjo dot ee

Otsi:
EST ENG RUS

Login
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid parooli?
Registreeru

  Konsultatsioon

Konsultatsiooniteenused

Erinevad käsitlusviisid

EASi toetused

Tellin tasuta lühikoolituseFirmast

Konsultatsioon

Koolitus

Kasulik info

Uudised

ISO 45001

12. märtsil 2018 jõustus uus standard ISO 45001:2018, mis käsitleb töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemidele esitatavaid nõudeid. ISO 45001:2018 asendab BSI poolt välja antud OHSAS 18001:2007 ja EVSi poolt välja antud EVS 18001 standardi. Standardi tõlkis Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid.

ISO 45001 nõuetele vastava töötervishoiu ja tööohutuse  juhtimissüsteemi väljaarendamine on jõukohane igale organisatsioonile. Kui vajate abi, siis kutsuge professionaalid appi. Järgnevalt on esitatud põgus ülevaade:

 1. ISO 45001 standardist
 2. ISO 45001 koolitustest (tasuta ja tasulistest)
 3. ISO 45001 konsultatsioonist
 4. Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi siseauditite läbiviimisest
 5. Lisainfost ISO 45001 kohta (ISO 45001ga seonduvatest kirjutistest jm)

ISO 45001 standardist

Viimasel ajal on organisatsioonid hakanud tähelepanu pöörama ka töötajate heaolu, kuid eeskätt töötervishoidu ja tööohutust tagava juhtimissüsteemi loomisele. Kui varasematel aastatel võeti rahvusvahelisel tasandil võetakse sellise juhtimissüsteemi loomisel reeglina aluseks Briti päritoluga OHSAS 18001 standardi nõuded, siis alates 2018.  a märtsikuust on rahvusvaheliselt kasutusel ISO 45001 nõuded.

Rahvusvahelistele nõuetele vastava töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine ei ole iseenesest keerukas. Kui ettevõte täidab kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid töötervishoiu ja -ohutustega seonduvaid nõudeid, siis on 70% standardi nõuetest täidetud. Kvaliteedijuhtimissüsteemiga võrreldes lisandub siin siiski mitmeid tavapärase organisatsiooni jaoks uusi valdkondi. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.

ISO 45001 koolitused

TJO Konsultatsioonid käest on võimalik tellida erinevaid ISO 45001 standardi nõuetega seonduvaid koolitusi:

 1. Viime regulaarselt läbi ISO 45001 nõuete avalikke koolitusi: "ISO 45001le vastav töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem", "Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus",   "Integreeritud juhtimissüsteemi väljaarendamine"
 2. Samuti on võimalik tellida tasuta lühikoolitus - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh ISO 45001 nõuded
 3. Loomulikult oleme valmis läbi viima organisatsioonisiseseid koolitusi

ISO 45001 konsultatsioon

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on tagada töötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimine. Sõltuvalt kliendi soovist on eesmärgiks ka töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 45001 standardi nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.
 

Konsultatsiooniprojekti sisu

Konsultatsiooniprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

 1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
 2. lahenduste väljatöötamine ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine
 3. uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
 4. auditite programmi käivitamine

Projekti käigus ei välistata erinevate etappide tegevuste segunemist. Keskendutakse soovitud tulemuse saavutamisele.

Oma kogemuste põhjal soovitame juhtimissüsteemi väljaarendamist, kasutades väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsioone. Selleks pakume välja lahenduse töötada partnerluses ega kavatse lihtsalt pakkuda valmis dokumentatsioonikomplekti. Usume kindlalt, et mistahes juhtimise edukas rakendamine õnnestub vaid siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid.

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud ISO 45001 nõuetele vastav töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem, mis on sertifitseerimiseks valmis.

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine

Oleme valmis viima teenustööna läbi ISO 45001 nõuetele vastava töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi siseauditeid, vt lähemalt juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine teenustööna. Loomulikult oleme valmis viima läbi siseaudiitorite koolitus nii avalike koolitustena (Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus) kui ka sisekoolitustena (vt telli sisekoolitus

Lisainfo ISO 45001 kohta

Kui vajate standardi ISO 45001 kohta rohkem teavet, siis võite:

 1. soetada ISO 45001 standardi ja nõuded endale selgeks teha. NB: siinkohal tasub arvestada, et standard on koostatud üldistatud sõnastusega, mis peaks olema kasutatav mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus
 2. investeerida 1 päeva standardi nõuete intensiivkursusel osalemiseks - korraldame regulaarselt koolitusi  "ISO 45001le vastav töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem",
 3. tellida tasuta lühikoolituse - pakume võimalust tellida tasuta koolitusi erinevatel teemadel, sh  ISO 45001 nõuded
 4. kutsuda konsultandi appi - andke meile teada, kui abi vajate
 5. küsida nõu - oleme valmis vastama teie küsimustele, kui jätate oma kontaktandmed
 6. lugeda meie kodulehel ka teisi ISO 45001ga seonduvaid kirjutisi - oleme aastate jooksul ISO 45001 teemadel kirjutanud mitmeid nõuandeid jm kirjutisi. Neis võite leida nii mõndagi kasulikku
 7. tutvuge ka korduma kippuvate küsimustega

Tutvuge erinevate nõuannetega.

Tagasi algusesse.

TJO Konsultatsioonid