See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Konsultant kirjutab: Toiduohutuse tagamine on vastutusrikas, kuid jõukohane igale organisatsioonile

Jussi Onoper
Juhatuse esimees, konsultant ja koolitaja

Toiduainete puhul ei piisa vaid kvaliteedinõuete täitmisest. Iga toiduaine, mis turule jõuab, peab olema ka tarbijale ohutu. Seetõttu kaasneb toiduainete tootmise-käsitlemisega suur vastutus. Ootamatutest sanktsioonidest saab hoiduda läbimõeldud toiduohutuse tagamise süsteemi väljaarendamisega.

Euroopa Liiduga ühinemise järel on rahvusvaheline toiduainetega kauplemine tunduvalt elavnenud. Samuti on muutunud inimeste toitumisharjumused. Kui varem valmistati toitu kodus ise, siis nüüd on oluliselt suurenenud valmistoitude tarbimise ning toitlustusettevõtete külastamise osakaal. Seetõttu on kasvanud ka toidutööstuste vastutus.

Suurenenud on avalikkuse tähelepanu, trahvid ja muud sanktsioonid, kuni ettevõtte tegevuse peatamise või lõpetamiseni, ohvrite kahjunõuded, nõuetele mittevastavaks osutunud toodete tagasikutsumise ja hävitamise kulud ning usalduse kaotus.

Hügieeninõuete täitmine ei ole iseenesest keeruline, seda ka suuremas organisatsioonis. Toiduhügieeni ülesandeks on kaitsta toitu mikrobioloogilise, keemilise ja füüsikalise saastumise eest ning sellega tagada tarbijale ohutu toit. Toiduohutuse ja hügieeni nõuete täitmise tagamiseks on vaja välja selgitada ja mõista, millised on saastumise ohud. Seejärel jääb üle vaid kehtestada hügieenireeglid, mis aitavad saastumise ohtu vältida ja neid reegleid järgida. Toidu ohutust ning kvaliteeti saab tagada üksnes siis, kui on kindlustatud kontroll kogu tootmise ulatuses, toidutoormest kuni lõpptooteni.

Efektiivsema kontrolli saavutamiseks on Euroopa Liidu poolt loodud ühtne toiduhügieenialane seadusandlus. Alates käesoleva aasta 1. juulist koondati Eestis kogu toiduohutuse alane järelevalve Veterinaar- ja Toiduameti alla.

Vaatamata tarbijate ja toidukäitlejate teadlikkuse tõusule ning toiduainete tehnoloogiate kaasajastamisele ja täiustamisele ei ole toidust tingitud haigestumiste esinemissagedus siiski aastate jooksul vähenenud, nagu võib näha Tervisekaitseinspektsiooni poolt Eestis  registreeritud viimase 10 aasta toiduga seotud haigestumiste tabelist.

Igal aastal kannatavad inimesed toidust põhjustatud haiguste all, mis tavaliselt esinevad tõsise kõhulahtisuse, oksendamise või kõhukrampide näol saastunud või mürgiste toitude söömise või joomise tagajärjel. Toidust tingitud haigestumised on põhjustatud patogeenseid mikroorganisme ja inimorganismile ohtlikke aineid sisaldavate toiduainete tarvitamisest. Eriti on ohustatud nõrgem tarbijaskond, nagu lapsed, rasedad, vanurid ning immuunpuudulikkuse all kannatavad inimesed.

Toidumürgistuse põhjustajaks on tavaliselt hooletus või teadmatus, senini jätkunud sünge statistika paranemist või saavutada ainult toidukäitlejate harimise kaudu. Üks väljaõpetamata toidukäitleja viga kõige moodsamas toiduainetööstuse ettevõttes võib põhjustada tõsise toidumürgistuse puhangu. Toiduhügieeni põhimõtteid tuleks kõigile töölistele õpetada süstemaatiliselt.

Nõuetekohaselt rakendatud ja korralikult toimiv enesekontrollisüsteem on tihti ainus “päästerõngas”, mille abil on probleemide esinemisel võimalik oma toote ohutust tõestada ning sellega ennast kaitsta.

Ettevõtte juhtkonnapoolne õige mõtlemine ja süsteemne tegevus aitab pikemas perspektiivis suuri kulutusi kokku hoida. HACCP ja ISO 22000 nõuete järgmine ei ole iseenesest keeruline, kui nende sisu mõista. Kui leiate, et toiduohutuse nõuete sisu mõistmine ja ohutust tagavate lahenduste leidmine on liiga keeruline, siis võtke ühendust professionaalidega. Koos leiame asjakohase lahenduse.

Tunned teema vastu huvi?