See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on ISO 9001?

ISO 9001 standard

ISO 9001 standard on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded. Seda standardit kasutatakse sageli tarnijate hindamisel (see on hankekonkursside või tarnijate hindamise süsteemides üheks hindamiskriteeriumiks). Vanasti nimetati ISO 9001 nõuetele vastavat töökorraldust kvaliteedisüsteemiks, kuid alates 2000. aastast on kasutusel kvaliteedijuhtimissüsteemi mõiste.

Iseenesest ei ole tegemist millegi keerulisega. ISO 9001 standard eeldab elementaarsel tasemel juhtimissüsteemi olemasolu, mis tagab kliendile antud lubaduste täitmise. Kui eelmine, ISO 9001:2008 versioon nõudis organisatsiooni jaoks oluliste protsessidekvaliteedikäsiraamatu ja 6 dokumenteeritud protseduuri sisseseadmist ja toimivana hoidmist ning erinevate tõendusmaterjalide süsteemset kogumist ja analüüsimist, siis uue, ISO 9001:2015 versiooni nõuded erinevad vanast versioonist oluliselt. Selles ei nõuta enam ametlikult kvaliteedikäsiraamatu ja dokumenteeritud protseduuride koostamist, kuigi sisulises mõttes jäävad need alles. Samal ajal täpsustub seniste nõuete sisu ja lisanduvad mitmed uued nõuded.

NB: Standardi nõuete sõnastus on väga üldine, sest see on mõeldud kasutamiseks mistahes organisatsiooni poolt. Seega tuleb leida teie organisatsioonile sobilik tõlgendus.

ISO 9001 mudel

Standardi võtab kokku järgmine mudel:

 

ISO 9001 koolitused

TJO Konsultatsioonid käest on võimalik tellida erinevaid ISO 9001 standardi nõuetega seonduvaid koolitusi. Viime regulaarselt läbi avalikke koolitusi “ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem Lisaks sellele on võimalik tellida mitmeid valikkursuseid:

  1. ISO 9001 rakendamine kohalikus omavalitsuses
  2. ISO 9001 rakendamine avalikus sektoris
  3. kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus
  4. kvaliteedijuhtimissüsteemi edasiarendamisele suunatud kvaliteedijuhi arenguprogramm
  5. tasuta lühiesitlus standardi nõuetest esmase ülevaate saamiseks (juurutamisest huvitatud organisatsioonide juhtkondadele)
  6. Erinevad  organisatsioonisisesed koolitused

ISO 9001 konsultatsioon

Üks meie põhiteenustest on juhtimissüsteemide arendamine. Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks. Kuid kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka kvaliteedijuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

ISO 9001 konsultatsiooniprojekt on tavaliselt jaotatud neljaks etapiks:

  1. organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
  2. lahenduste väljatöötamine ja ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
  3. uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
  4. auditite programmi käivitamine

Konsultatsiooniprojekti sisu ja maht sõltub arendatava süsteemi praegusest tasemest ja kliendi soovidest. Loe täpsemalt kvaliteedijuhtimissüsteemi arendusprojekti läbiviimisest.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine

Oleme valmis viima teenustööna läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditeid, vt lähemalt juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimine teenustööna. Loomulikult oleme valmis viima läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitusi nii avalike kui ka sisekoolitustena.

Lisainfo

Kui vajate ISO 9001 standardi kohta rohkem teavet, võtke meiega julgelt ühendust! Oleme valmis abistama nii sobivate koolituste, nõustamisteenuste kui vajalike materjalidega. Lugege kindlasti ka kvaliteedijuhtimisega seotud artikleid meie “Kasuliku info” rubriigis.

 

Tunned teema vastu huvi?