See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on stardi- ja kasvutoetus?

 • Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7 000 eurot. Toetuse piirmäär kuni 80%.
 • Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni 32 000 eurot. Toetuse piirmäär kuni 65%.
 • Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt.

Toetuse eesmärgid

Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtluse alustamisele ja ettevõtete jätkusuutlikkuse ja kasvuvõime suurendamisele.

STARDITOETUST saavad taotleda ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad, millised vastavad järgmistele tingimustele:

 • Taotleja omanike hulgas ei ole juriidilisi isikuid rohkem kui 25%;
 • Taotlejal ei ole maksuvõlgu;
 • Toetust taotlevas ettevõttes on vähem kui 50 töötajat ja tema eelmise majandusaasta aastakäive on vähem kui 3 190 000 eurot või bilansimaht väiksem kui 1 590 000 eurot;
 • Taotleja ei ole varem saanud EAS-ilt alustava ettevõtja starditoetust „Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse” alusel kehtestatud korras.
 • Starditoetust ei saa taotleda Töötukassast ettevõtluse alustamiseks toetust saanud ettevõtjaga seotud isikud.

KASVUTOETUST saavad taotleda ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad, millised vastavad järgmistele tingimustele:

 • Kasvutoetuse taotleja puhul ootame järgmiseid majandustulemusi: projekti lõpule järgneval teisel majandusaastal jõuab ettevõtja müügituluni vähemalt 120 000 eurot, millest vähemalt 20% on eksport (majandusaasta arvestus algab projekti lõppemise aastale järgnevast aastast) ja prognoositav müügitulu kasv projekti lõpuaastale järgneval kahel majandusaastal on vähemalt 30% aasta kohta;
 • Taotleja omanike hulgas ei ole juriidilisi isikuid rohkem kui 25%;
 • Taotlejal ei ole maksuvõlgu;
 • Toetust taotlevas ettevõttes on vähem kui 50 töötajat ja tema eelmise majandusaasta aastakäive on vähem kui 3 190 000 eurot või bilansimaht väiksem kui 1 590 000 eurot;
 • Taotleja ei ole varem saanud EAS-ilt alustava ettevõtja starditoetust „Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse” alusel kehtestatud korras.

Toetust ei saa taotleda:

 • Füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja ei tohi omada osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu samas valdkonnas tegutsevas juriidilises isik;
 • Äriühingust taotlejas ei või omada osalust samas valdkonnas tegutsev isik või isik, kes omab samaaegselt osalust või kuulub juhtorgani koosseisu samas valdkonnas tegutsevas teises juriidilises isikus;
 • Juriidiline isik või FIE, kelle jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi ületab koos taotletava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.
 • Maanteetranspordi valdkonnas tegutsev ettevõtja, kellele on jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi, mis ületab koos meetme raames taotletava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 100 000 eurot.

Mida toetatakse?

 • äriprojekti teostamiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamine;
 • ettevõtja kohta infot vahendava Interneti veebilehe loomine ja arendamine;
 • äriprojekti põhitegevusega seotud rakendustarkvara soetamine;
 • tööstusdisainilahenduse ja kaubamärgi väljatöötamiseks ning arendamiseks vajalikud tegevused;
 • patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse litsentsi omandamine;
 • ettevõtja poolt toodetava toote vastavushindamine.

Projekti pikkus:

 • abikõlblikkuse periood algab EAS-le taotluse esitamise päevast või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast. Enne taotluse esitamist tehtud kulud ei ole abikõlblikud. Kulu arvestatakse tekkepõhiselt ja tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva.
 • Projektide kestvuseks on maksimaalselt 12 kuud.

Hindamiskriteeriumid (üldistatult):

 • Äriidee jätkusuutlikkus – 25% maksimaalsest koondhindest;
 • Juhtkonna võimekust – 30% maksimaalsest koondhindest;
 • Turundus ja tootearendus – 15% maksimaalsest koondhindest;
 • Ressursside olemasolu – 25% maksimaalsest koondhindest;
 • Eelistused – 5% maksimaalsest koondhindest.

Taotlusele lisatavad dokumendid (vastavalt vajadusele):

 • äriplaan;
 • finantsprognoosid kolmeks terviklikuks tegevusaastaks, sealjuures esimese tegevusaasta finantsprognoosid kuude lõikes;
 • tegevus- või finantsaruanded eelneva majandustegevuse kohta;
 • võtmeisikute elulookirjeldused;
 • rakendustarkvara arendamise korral töövõtjale esitatud lähteülesanne koos kasutamisvõimaluste kirjeldusega;
 • turunduslike tegevuste korral turundustegevuste elluviimise kava (sealhulgas ajakava, elluviijad, tähtajad, eelarve ja oodatavad tulemused);
 • tootenäidise valmistamise korral selle eskiis või joonis.

Lisainfo
Loe lähemalt, millist abi saab TJO Konsultatsioonid pakkuda EL abirahade taotlemisel või võta meiega ühendust. Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Tunned teema vastu huvi?