See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on varieeruvus ja 6 sigmat?

Varieeruvus ehk kõikumine mingi keskmise ümber on iseloomulik nii looduslikele kui ka inimese poolt loodud protsessidele. Mitte ühegi korduva protsessi tulemus ei ole kunagi täpselt sama. Ja kui õnnestubki kokkulangevus tuvastada, on tegemist juhusega. Variatsioonide esinemine on ka evolutsiooniteooria ja kvantmehhaanika aluspõhimõte.

Varieeruvuse mõistmine, mõõtmine ja ohjamine on kulude vähendamise ja kvaliteedi tõstmise peamisi vahendeid.

Varieeruvus jaguneb oma olemuselt kaheks: protsessile omased ehk loomulikud ja protsessivälised ehk erakordsed. Viimaseid on kerge tuvastada ja põhjuste leidmisel ka ennetada. Loomuliku kõikumisega on asi keerulisem. Suur variatsioon ehk suur standardhälve viitab protsessi tasakaalustamatusele ja toob kaasa veel suurema hälbe järgmises protsessis. Samas võimalikult väikese tolerantsi tagaajamine teeb protsessi või süsteemi nii keeruliseks (hinnast rääkimata), et see hakkab genereerima vigu puhtalt liigsest keerukusest.

Protsessi tulemuste kõikumine tuleneb tõsiasjast, et protsessides osaleb tavaliselt 6 elementi: inimesed, keskkond, materjalid, meetodid, masinad ja tulemuste mõõtemeetodid. Küsimus on selles, kuidas protsessi ohjata nii, et üksikelementide kombinatsioonist tulenevad kõikumised oleksid “talutavad”. Heal juhul määrab talutavuse piiri klient (või seadus) kehtestades lubatud tolerantsid. Tavapraktikas kipuvad aga ettevõtted ise oma piire määratlema lähtudes kogemusest. Tulemuseks on protsessi äärmiselt ebatõhus ülesehitus.

6 Sigma statistiliste meetoditega on võimalik protsessidest üles leida kõige suurema varieeruvusega lõigud. Leides ja analüüsides kõikumiste põhjusi on võimalik protsesse sünkroniseerida ja sujuvamaks muuta.

Kuigi varieeruvust pole võimalik likvideerida, on siiski otstarbekas neid vähendada aktsepteeritava tasemeni. Selleks on 2 olulist põhjust:

  1. Esiteks, iga kõikumine põhjustab ressursside (eriti tööjõu ja käibekapitali) raiskamist.
  2. Teiseks, kõikumistel on omadus kulmineeruda.

Tüüpiliseks näiteks võib tuua tootmisettevõtte, kus mingi asja tegemine võtab aega 8 tundi, aga väljalubatud tarneaeg sellele asjale on 4 nädalat. Tegemist on ettevõtte praktilisest kogemusest tuleneva lubadusega, sest aeg-ajalt esineva asjaolude kulmineerumisest tulenevalt ongi napilt mahutud selle 4 nädala sisse.

6 Sigma vahendeid kasutades saab selliseid kumuleerimisi elimineerida, vähendada oluliselt tarneaegu ja läbi selle tõsta ettevõtte konkurentsivõimet.

Kui tunnete huvi Lean 6 Sigma projektide vastu, tutvuge meie vastavate konsultatsiooniprojektide ja koolitustega. Korraldame ka Lean 6 Sigma rohevööde ja kollavööde koolitusprogramme.

Tunned teema vastu huvi?