See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Konsultatsioon

Turvalisuse (sh tarneahela turvalisuse) juhtimissüsteemi arendamine ISO 28000 alusel

ISO 28000 on turvalisuse tagamise juhtimissüsteemi nõuete standard, mille alusel saab soovi korral ka juhtimissüsteemi sertifitseerida. Standard sobib igas suuruses ettevõtetele, väikestest rahvusvaheliste kontsernideni, seda võib rakendada tootmises, teeninduses, ladustamises või transpordis tootmise või tarneahela igas etapis. Mõned standardi nõuded on seotud ka erinevate õigusaktide ja regulatiivsete nõuete täitmisega.

Tarneahela turvalisuse tagamise juhtimissüsteemi eesmärk on seista vastu volitamata tegevustele, mille eesmärgiks on põhjustada tarneahelale kahju. Süsteem aitab säilitada saadetiste terviklikkust ja kaitsta väärtuslikku vara, k.a töötajaid. Läbimõeldud rakendamise korral aitab ISO 28000 juurutamine vähendada erinevaid häireid ja vargusi ning võidelda salakaubanduse ja piraatlusega.

Tegemist on riskipõhise juhtimissüsteemiga, mis lõimib toimivaks tervikuks turvalisuse juhtimise poliitika, eesmärgid, juhtimiskavad, protseduurid, tavad, protsessid, ohjemeetmed, erinevad dokumendid ja ressursid.

Standardi eesti keelse versiooni tõlkis TJO Konsultatsioonid Standardikeskuse tellimusel.

Eesmärk

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on tagada tarneahela hästitoimiv töökorraldus. Kliendi soovist sõltuvalt võib eesmärgiks olla ka tarneahela juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 28000 standardi nõuetega ning valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Sisu ja tegevused

Meie kogemuste põhjal annab parimaid tulemusi juhtimissüsteemi väljaarendamisel väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsiooni kasutamine. Töötame sisulises partnerluses kliendi meeskonnaliikmetega ning usume kindlalt, et juhtimissüsteemi rakendamine õnnestub edukalt siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Koolitame töötajaid standardi nõuete osas ning arutame organisatsiooni töökorralduse erinevad aspektid läbi väiksemates töögruppides. Konsultant on eelkõige sisuliseks moderaatoriks, kuid tema rolliks on tavaliselt ka juhtimissüsteemi asjakohane ning lihtne dokumenteerimine.
Dokumentatsiooni loomisel lähtume kuldsest põhimõttest – nii palju kui vajalik, nii vähe, kui võimalik. Tulevikus saab juhtimissüsteemi erinevaid valdkondi alati täiustada ning täpsustada.

Juhtimissüsteemide nõustamisprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

I. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
II. Lahenduste väljatöötamine ja kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
III. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
IV. Auditite programmi käivitamine

Tulemus

Projekti tulemusel on välja arendatud ISO 28000 nõuetele vastav tarneahela turbe juhtimissüsteem ning see on valmis sertifitseerimiseks.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest, tegevusvaldkonnast, olemasoleva juhtimissüsteemi tasemest, töötajate võimekusest ja paljudest muudest teguritest. Üldiselt on juhtimissüsteemide arendusprojektide periood 3 kuust kuni 12 kuuni.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

  • Meie meeskond on enam kui 20 tegutsemisaasta jooksul nõustanud juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas enam kui 400 organisatsiooni;
  • Läbimõeldud metoodika, kogemused ja kliendikesksus tagavad nii efektiivse nõustamisprojekti läbiviimise kui ka minimaalse aja- ja halduskulu loodud juhtimissüsteemi tööshoidmisele tulevikus;
  • Julgeme end pidada standardiseeritud juhtimissüsteemide valdkonnas Eesti juhtivaks kompetensikeskuseks;
  • Meie poolt on aastate jooksul eesti keelde tõlgitud hulgaliselt juhtimissüsteemide standardeid, s.h. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 jpt;
  • Viime regulaarselt läbi nii juhtimissüsteemide nõudeid ja auditeerimist tutvustaid avalikke koolitusi.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?