See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi arendamine ISO 45001 alusel

Viimasel ajal on organisatsioonid hakanud enam tähelepanu pöörama ka töötajate heaolu tagava juhtimissüsteemi loomisele. Rahvusvahelisel tasandil võetakse sellise juhtimissüsteemi loomisel reeglina aluseks ISO 45001 (varem ka OHSAS 18001 või EVS 18001) nõuded.

Rahvusvahelistele nõuetele vastava töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamine ei ole iseenesest keerukas. Kui ettevõte täidab kõiki Eestis kehtivaid töötervishoiu ja -ohutustega seonduvaid nõudeid, siis on ca 70% standardi nõuetest täidetud. Kvaliteedijuhtimissüsteemiga võrreldes lisandub siin siiski mitmeid tavapärase organisatsiooni jaoks uusi valdkondi. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.

Omame enam kui 20 aasta pikkust tulemuslikku kogemust töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemide arendamisel. Muuseas, TJO Konsultatsioonid OÜ enda juhtimissüsteem oli esimene, mille töötervishoiu ja -ohutuse süsteem Eesti sertifitseeriti.

Eesmärk

Juhtimissüsteemi konsultatsiooniprojekti eesmärgiks on:

  • muuta organisatsiooni töötervishoiu ja -ohutuse alane töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks;
  • viia juhtimissüsteem vastavusse ISO 45001 standardis toodud nõuetega;
  • valmistada organisatsioon ette sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Konkreetsed eesmärgid lepitakse enne konsultatsiooniprojekti algust kliendiga kokku.

Sisu ja tegevused

Meie kogemuste põhjal annab parimaid tulemusi töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamisel väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsiooni kasutamine. Me töötame sisulises partnerluses kliendi meeskonnaliikmetega ning usume kindlalt, et juhtimissüsteemi rakendamine õnnestub edukalt siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Koolitame töötajaid standardi nõuete osas ning arutame organisatsiooni töökorralduse erinevad aspektid läbi väiksemates töögruppides. Konsultant on eelkõige sisuliseks moderaatoriks, kuid tema rolliks on tavaliselt ka juhtimissüsteemi asjakohane ning lihtne dokumenteerimine.

Dokumentatsiooni loomisel lähtume kuldsest põhimõttest – “NII PALJU KUI VAJALIK, KUID NII VÄHE, KUI VÕIMALIK”. Tulevikus on alati võimalik teatud juhtimissüsteemi valdkondi ja elemente täiustada ning täpsustada.

Juhtimissüsteemide nõustamisprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

I. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
II. Lahenduste väljatöötamine ja juhtimissüsteemi väljaarendamine
III. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
VI. Hindamine ja auditite programmi käivitamine

Tulemus

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud ISO 45001 standardi nõuetele vastav töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Tavaliselt on projekti kestuseks 3-4 kuud. Vajadusel saab kokku leppida kiiremas või aeglasemas arengutempos.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • üle 20 aasta praktilist kogemust juhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
  • üle 500 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
  • oleme kujunenud Eestis juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;
  • loome sisulisi ja toimivaid süsteeme koostöös kliendiga, mitte ei paku n.ö. “dokumentatsioonikomplekti”.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?