See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Tootmisohje süsteemide arendamine

Oma tootele CE-märgi kasutamisõigust taodeldes avastavad tootjad sageli, et valdkonda hõlmav direktiiv või harmoneeritud standard võimaldab tõendada toote nõuetele vastavust tootmisohje süsteemi (FPC ehk Factory Production Control) või tootmise sisekontrolli süsteemi kaudu. Mida see tähendab?

Tootmisohje süsteem on kontrollsüsteem, mille eesmärgiks on kindlustada toodangu vastavus nõutud kriteeriumitele. Tootmisohje süsteemi tehnilised täpsustused, sh vastavuse tõendamise tingimused, tulenevad erinevatest EL direktiividest ning nendega seotud standarditest. Enamasti kasutatakse kombinatsioone tootmisohjest ning tootekatsetustest.

Tootmisohje juhtimissüsteem juurutatakse plaanipäraste kontrollide ja testide kaudu, mõõtes varustust, toormaterjale ja koostisosi, protsesse, masinaid ja tootmisseadmeid, samuti lõpptoodangut, sh materjali omadusi toodetes. Tootmisohje minimaalsed nõuded käsitlevad alljärgnevaid valdkondi:

 • Organisatsioon
 • Kontrolli protseduurid
 • Tootmise juhtimine
 • Kontrollimine ja testimine
 • Arhiveerimine
 • Mittevastavate toodete kontroll
 • Käsitlemine, ladustamine ja töötlemine tootmisalal
 • Transport ja pakkimine
 • Töötajate koolitamine

EL direktiivide ja standardite nõuete väljaselgitamine ja selleks sobiva tootmisohje süsteemi väljaarendamine on suhteliselt ajamahukas töö. Loomulikult võib kõike teha katse-eksitusmeetodil, kuid see võib osutuda suhteliselt kulukaks. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida nii aega, raha kui ka saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.

Eesmärk

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on tootmisohje juhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses konkreetses tootestandardis toodud nõuetega ja vastava nõude korral valmis sertifitseerimiseks volitatud asutuse poolt.

Sisu ja tegevused

Meie kogemuste põhjal annab parimaid tulemusi juhtimissüsteemi väljaarendamisel väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsiooni kasutamine. Töötame sisulises partnerluses kliendi meeskonnaliikmetega ning usume kindlalt, et juhtimissüsteemi rakendamine õnnestub edukalt siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Koolitame töötajaid standardi nõuete osas ning arutame organisatsiooni töökorralduse erinevad aspektid läbi väiksemates töögruppides. Konsultant on eelkõige sisuliseks moderaatoriks, kuid tema rolliks on tavaliselt ka juhtimissüsteemi asjakohane ning lihtne dokumenteerimine.
Dokumentatsiooni loomisel lähtume kuldsest põhimõttest – nii palju kui vajalik, nii vähe, kui võimalik. Tulevikus saab juhtimissüsteemi erinevaid valdkondi alati täiustada ning täpsustada.
Juhtimissüsteemide nõustamisprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

I. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
II. Lahenduste väljatöötamine ja kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
III. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
IV. Toimivuse hindamine

Tulemus

Projekti lõppresultaadiks on tagatud direktiivide ja standardite nõuete täitmine, organisatsioon on vajadusel edukalt läbinud volitatud asutuse poolt läbiviidud auditi ja pälvinud õiguse paigutada oma toodetele CE-märgistuse.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest, direktiivide ja standardite hõlmatavate toodete arvust ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Projekti kestuseks on neli kuni kuus kuud.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • Meie meeskond on enam kui 20 tegutsemisaasta jooksul nõustanud juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas enam kui 400 organisatsiooni;
 • Läbimõeldud metoodika, kogemused ja kliendikesksus tagavad nii efektiivse nõustamisprojekti läbiviimise kui ka minimaalse aja- ja halduskulu loodud juhtimissüsteemi tööshoidmisele tulevikus;
 • Julgeme end pidada standardiseeritud juhtimissüsteemide valdkonnas Eesti juhtivaks kompetensikeskuseks;
 • Meie poolt on aastate jooksul eesti keelde tõlgitud hulgaliselt juhtimissüsteemide standardeid, s.h. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 jpt;
 • Viime regulaarselt läbi nii juhtimissüsteemide nõudeid ja auditeerimist tutvustaid avalikke koolitusi.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused