See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

ISO 9001 rakendamine avalikus sektoris

ISO 9001 on rahvusvahelistele nõuetele vastavate juhtimisüsteemide standard, mis tagab esmase organisatsiooni toimimise taseme. Standardil põhinevate kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamise on laialt levinud ka avaliku sektori orgnaisatsioonides, sest aitab avaliku sektori asutustel tagada oma teenuste osutamise ühtlase kvaliteedi.

 

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele juhiseid ISO 9001le vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamise ja rakendamise kohta avaliku sektori asutustes ning jagada OÜ TJO Konsultatsioonid kogemusi parimate rakendustehnikate kohta.

Sisu

Koolitus aitab vastata osalejate järgmistele küsimustele:

 • Millist kasu tõotab ISO 9001 rakendamine avaliku sektori asutustele?
 • Kuidas mõista ISO 9001 standardi nõuete sisu avaliku sektori kontekstis?
 • Kuidas standardile vastavat juhtimissüsteemi üles ehitada, millised on siinjuures peamised etapid ja möödapääsmatud ning soovitavad tegevused?

Teemad:

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavad nõuded (ISO 9001:2015) ja nende rakendamine avalikus sektoris
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitus ja dokumenteerimine
 • Juhtkonna roll avaliku sektori asutuse kvaliteedijuhtimissüsteemis
 • Ressursside juhtimine avaliku sektori asutuses
 • Protsessikäsitlus ja teenuse osutamine avalikus sektoris
 • Mõõtmine, analüüs ja parendamine avaliku sektori asutuses

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel enesekindlus, vajalikud teadmised ja materjalid oma asutuse kvaliteedijuhtimissüsteemi eduka väljaarendamise alustamiseks avaliku sektori organisitsioonis.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 9001:2015 eesti keelde;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused