See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Integreeritud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

Rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimissüsteemide standardid ISO 9001 ja ISO 14001 eeldavad organisatsioonilt regulaarselt siseauditite läbiviimist, et anda hinnang juhtimissüsteemi vastavusele ning leida parendusvõimalusi. Üheks võimaluseks siseauditite korraldamisel on koolitada välja oma organisatsiooni töötajate seast siseaudiitorid, kes hakkavad regulaarselt siseauditeid läbi viima.

Sihtgrupp

Koolitus on suunatud spetsialistidele ja juhtidele, kelle ülesandeks on integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimine. Tegemist on väljaõppekoolitusega, millel osalemise eelduseks on ISO 9001 standardi nõuete tundmine.

Koolitus sobib ka juba kogenud siseaudiitoritele, kes ei ole mõnda aega praktikas siseauditeid läbi viinud ning soovivad oma teadmisi ja oskusi värskendada.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused integreeritud juhtimissüsteemide sisemiste auditite ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Sisu

Koolitus aitab vastata osalejate järgmistele küsimustele:

 • Mille poolest erinevad kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi auditid?
 • Mida silmas pidada ettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi toimivuse hindamisel?
 • Kuidas mitme standardi alusel sertifitseeritud ettevõttes sisemist auditit edukalt läbi viia?

Teemad:

 • Integreeritud juhtimissüsteemi auditite eripärad
 • Sisemiste auditite samm-sammuline protsess
 • Auditi ettevalmistamine
 • Millele pöörata tähelepanu süsteemi auditeerimisel
 • Auditi läbiviimine
 • Auditi tulemuste analüüsimine ja vormistamine (siseauditi töödokumendid)
 • Järelauditite läbiviimine

Praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse rühmatöösid.

Metoodika

Koolitusel vahelduvad lühiloengud arutelude ja praktiliste harjutustega. 2 päeva jooksul läbitakse kogu siseauditi protsess alates ettevalmistusest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Koolituse käigus viiakse läbi ka praktiline õppeaudit, mis annab osalejatele praktilise kogemuse ning vajaliku ettevalmistuse tulemuslike siseauditite läbiviimiseks.

Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga.

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised kavandama integreeritud juhtimissüsteemi sisemisi auditeid, valmistama ette vajalikke materjale, auditeid läbi viima ja tegema tulemuste põhjal järeldusi. Audiitori tunnistuse saamiseks tuleb koolituse lõpus edukalt sooritada eksam.

Koolitaja

Liivo Põllup

Liivo Põllup viib läbi standardiseeritud juhtimissüsteemide nõudeid tutvustavaid avalikke ja ettevõttesiseseid koolitusi, samuti koolitab ta juhtimissüsteemide siseaudiitoreid. Liivol on konsulteerimis- ja koolitamiskogemus alates 2001. aastast ja ta tegutseb igapäevaselt juhtimissüsteemide konsultandi ning juhtaudiitorina, olles ilmselt Eestis üks surima kogemustepagasiga spetsialiste.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 eesti keelde;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;
 • 2-päevane programm on praktine, sisaldades nii praktilise õppeauditi läbiviimist simulatsioonina kui ka eksamit koolituse lõpus.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!