See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Koolitus

ISO 45001le vastav töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

ISO 45001 (varem OHSAS 18001/EVS 18001) on standard, mis sätestab baasnõuded kaasaegsele töötervishoiu ja tööohutuse (edaspidi TTO) juhtimissüsteemile. Tihti on standardi nõuete täitmine hankekonkursside ja rahvusvaheliste firmade puhul koostöö tegemise eelduseks. Standardi nõuete täitmine ei ole iseenesest keeruline. Tuleb vaid leida oma organisatsioonile sobilik lahendus ja saada aru nõuete sisust.

2018. aasta märtsis välja antud töötervishoiu ja -ohtuse juhtimissüsteemide standard ISO 45001:2018 on mõeldud asendama standardit OHSAS 18001:2007 ja EVSi poolt välja antud standardit EVS 18001.

Sihtgrupp

 • TTO-uhtimissüsteemi arendamist ja juurutamist kavandavate organisatsioonide juhid ja vastutavad spetsialistid;
 • organisatsioonis töötervishoiu ja ohutuse eest vastutavad juhid ja spetsialistid;
 • ISO 45001 sertifitseeritud organisatsioonide töötajad, s-.h. uued töötajad, kes soovivad saada kiiret ja kontsentreeritud ülevaadet standardi nõuete sisust;
 • uuele standardi versioonile üleminekut kavandavate organisatsioonide juhid ja vastutavad spetsialistid.

 

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilised juhised töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi kavandamise ja väljaarendamise kohta ISO 45001 standardi nõuetest lähtuvalt.

Sisu

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem ja milleks see kasulik on?
 • Milline on ISO 45001 standardi nõuete sisu?
 • Kuidas hinnata töötervishoiu ja tööohutusega seonduvaid riske?
 • Kuidas integreerida töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem igapäevasesse tegevusse?
 • Mis on ISO 45001 standardis muutunud, võrreldes OHSAS 18001 või EVS 18001ga?

Teemad:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi vajalikkus: süsteemi roll, seosed teiste juhtimissüsteemidega
 • Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemile esitatavad nõuded (ISO 45001)
 • Organisatsiooni kontekst
 • Eestvedamine, juhtkonna roll TTO-juhtimissüsteemis
 • Planeerimine
 • Töötervishoiu ja tööohutusega seonduvate riskide hindamine
 • Tugi(protsessid)
 • Toimimine
 • Tulemuslikkuse hindamine
 • Parendamine

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem on osa üldisest juhtimissüsteemist ja see peaks olema integreeritud ülejäänud juhtimissüsteemiga, seetõttu antakse ka juhised integreeritud juhtimissüsteemi loomiseks. Koolituse tulemusena on osalejatel enesekindlus, vajalikud teadmised ja materjalid töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi eduka väljatöötamise alustamiseks.

Koolituse ajakava

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Liivo Põllup

Liivo Põllup on järjepidevalt konsultanditööd teinud alates 2001. aastast. Eestis on ilmselt keeruline leida Liivoga võrdväärse praktilise kogemusega juhtimissüsteemide valdkonna konsultanti. Tema nõustatud klientide hulka kuulub palju Eesti juhtivaid ettevõtteid nii ehituse, tootmise kui ka müügi ja teeninduse valdkonnast. Kliendid hindavad kõrgelt Liivo asjatundlikkust, süsteemsust ja rahulikkust.

Liivo põhilisteks tegevusvaldkondadeks on kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiu ning ohutuse juhtimissüsteemide alane nõustamine, tootmisohje-, tarneahela jm standardiseeritud juhtimissüsteemide alane nõustamine, juhtimissüsteemide auditeerimine ja analüüs ning siseaudiitorite koolituste läbiviimine. Oma pikaajalise praktilise kogemuse baasil viib Liivo ka läbi TJO Konsultatsioonide poolt korraldatavaid standardite nõudeid tutvustavaid avalikke koolitusseminare.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme Eestis juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Järgmine avalik koolitus toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!