See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Koolitus

PFMEA – protsessi tõrgete liigi ja mõju analüüs

Kes midagi teeb, see võib ka eksida. Eksimustel, sõltuvalt nende iseloomust, võivad aga olla väga tõsised tagajärjed. Rahvusvaheliste protsesside juures eeldatakse seetõttu võimalike tõrgete süsteemset käsitlemist.

Autotööstuses jpt tööstusharudes on laialt levinud FMEA ehk tõrgete liigi ja mõju analüüsi metoodika kasutamine. See sai alguse autotööstusest, kuid on seejärel leidnud kasutamist väga paljudes tegevusvaldkondades, nt lennu- ja kosmosetööstuses, sõjatööstuses, meditsiinitööstuses, elektroonikatööstuses jm.

Erinevalt paljudest teistest kvaliteedialastest tööriistadest ei eelda FMEA keeruka statistilise analüüsi kasutamist. Samas võimaldab FMEA läbiviimine hoida protsessi kontrolli all ja vähendada oluliselt tõrgete esinemise tõenäosust ja sellega hoida kokku kulusid.

FMEA eeldab inseneridelt nii toodete-teenuste (kavandamise ehk DFMEA) kui ka protsessidega seonduvate võimalike tõrgete (protsessi FMEA ehk PFMEA) tuvastamist ning seonduvate põhjuste ja ohjemeetmete läbimõtlemist, dokumenteerimist ja selgepiirilist hindamist.

FMEA läbiviimise ulatus võib olla väga erinev. Suuremate ettevõtete puhul tuleb viia läbi arvukalt FMEA põhised riskide hindamisprotsesse. Oluline on see, et asjaosalised saaksid metoodikast õigesti aru ja kasutaksid seda õigesti. Sellisel juhul aitab see organisatsioonil kulusid kokku hoida ja probleeme ennetada. Kahjuks mõistetakse FMEA metoodikat sageli valesti ja see toob kaasa tarbetu bürokraatia ega aita ühtlasi tagada FMEA peamist eesmärki.

Seetõttu pakumegi huvilistele välja võimaluse osaleda praktilisel FMEA koolitusel, mille käigus käiakse praktikas samm-sammult läbi kogu FMEA protsess.

Protsessi FMEA puhul läbitakse PFMEA protsess ja kavandamise FMEA puhul DFMEA protsess.

Sihtgrupp

Kõik, kes osalevad aktiivselt uute toodete arenduse ja/või juurutamisprotsessis. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, tehase juhid, müügijuhid, autotööstuse kliendihaldurid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida kujutab endast protsessi tõrgete liigi ja mõju analüüs (PFMEA), millised on seonduvad autotööstuse nõuded (AIAG) reeglite kohaselt ja kuidas seda läbi viia.

Teemad ja sisu

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast PFMEA ehk protsessi tõrgete ja liigi mõju analüüs?
 • Millised on PFMEA tüüpilised etapid?
 • Kuidas PFMEA läbi viia ja dokumenteerida?
 • Millised on PFMEA alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • Riskihindamise alused
 • AIAGi vaade riskihindamisele FMEA vaates
 • FMEA sisu ja liigid, seonduvad mõisted
 • FMEA läbiviimise etapid (samm-sammult)
 • Tõrgete sisu, tagajärjed ja põhjused
 • Seonduvad ohjemeetmed
 • Oht ja risk (tõsidus, esinemissagedus, avastatavus)
 • Tõsiduse hindamine
 • Esinemissageduse hindamine
 • Avastatavuse hindamine
 • Koondhinnang ja meetmete rakendamise vajaduse hindamine
 • Edasised tegevused
 • FMEA seos IATF 16949 nõuetega
 • FMEA seos protsessiskeemide, tööjuhendite ja ohjeplaanidega
 • FMEA seos teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel

 • vajalikud teadmised FMEA põhise riskihalduse protsessi sammudest;
 • arusaamine, kuidas (P)FMEA protsessi samm-sammult läbi viia
 • FMEA seostest IATF 16949 nõuetega;

ülevaade, kuidas FMEA haakub tema ettevõtte protsessidega ja oma protsesside/juhtimissüsteemi parendusvõimalustest.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Seos teiste koolitustega

FMEA koolitus haakub tihedalt teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega:

 1. APQP (Advanced Product Quality Planning) ehk edumeelne kvaliteediplaneerimine, vt APQP nõuete koolitus
 2. PPAP (Product Part Approval Process) ehk tooteosa kinnitamise protsess, vt PPAP nõuete koolitus
 3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüs, vt
  1. Kavandamise FMEA (DFMEA) koolitus
 4. MSA (Measurement Systems Analysis) ehk mõõtesüsteemide analüüs, vt
  1. Pidevandmetega mõõtesüsteemi analüüs (MSA, Gage R&R)
  2. Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüs (MSA, AAA)
 5. SPC (Statistical Process Control) ehk statistiline protsessiohje

FMEA koolitus haakub tihedalt ka IATF 16949 nõuete koolitusega.

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on TJO Konsultatsioonide juhatuse esimees, koolitaja ja konsultant. Rahvusvaheliselt akrediteeritud juhtimiskonsultandina (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional) on ta üle 20 aasta nõustanud ja koolitanud era- ja avaliku sektori organisatsioone nii Eestis kui ka välisriikides. Jussi on ka Eesti Standardikeskuse juhtimissüsteemide ja vastavushindamise tehnilise komitee nr 33 esimees. Ta on tõlkinud eesti keelde mitmeid juhtimissüsteemide alaseid standardeid (sh ka ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jpt). Jussi on läbinud paljude juhtimissüsteemi standardite nõuete ja ka audiitorite IRCA registreeritud koolitused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 juhtaudiitori koolituse.

Jussi põhilisteks tegevusvaldkondadeks on organisatsioonide juhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamine, ärimudelite ja strateegia arendamise alaste nõustamisprojektide läbiviimine, lean ja lean 6 sigma parendusprojektide läbiviimise nõustamine. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui organisatsioonisiseste koolitustena.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitust viib läbi Lean Six Sigma Black Belt koolitusprogrammi läbinud koolitaja;

Järgmine avalik koolitus toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused