See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

RCA – juurpõhjuste analüüs

Autotööstuste jt rahvusvaheliste ärisuhete tasandil nõutakse vähemalt reklamatsioonide esitamisel probleemide juurpõhjuste väljaselgitamist ja korrigeerivate tegevuste elluviimist. Sageli seostub see 8D raporti vm aruande täitmisega. Paljud ettevõtted rakendavad juurpõhjuste analüüsi ka sisemiste probleemide puhul ja nõuavad seda oma alltarnijatelt.

Juurpõhjuste analüüsi nõudmine on ka igati loogiline. Kui suudame olulise mõjuga probleemide juurpõhjused välja selgitatud ja kõrvaldatud, aitab see edaspidi hoida kokku märkimisväärselt probleemide lahendamisega seonduvat aega ja kulusid.

Juurpõhjuste analüüs (root cause analysis, RCA) on nõutud ka paljudes standardites, sh IATF 16949. Ometi, kui süüvida väljapakutud analüüsi sisusse, tehakse seda sageli pealiskaudselt ja formaalselt. Sellisel juhul ei ole analüüsist kasu.

Sihtgrupp

Kõik, kes vastutavad probleemide juurpõhjuste analüüsi läbiviimise eest. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, tehase juhid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktiline ülevaade, mida kujutab endast juurpõhjuste analüüs, millised on selle juures kasutatavad enam-levinud metoodikad.

Sisu ja teemad

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast juurpõhjuste analüüs?
 • Milliseid metoodikaid tasuks kasutada?
 • Mida on selle läbiviimiseks vaja?
 • Kuidas oleks seonduvaid tulemusi talletada?

Teemad:

 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsi üldisest loogikast
 • Probleemide lahendamise mudel
  • Probleemi määratlemine
  • Põhjuste visuaalne analüüsimine
  • Juurpõhjuseni jõudmine
  • Analüüsile järgnevad sammud
 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsi lihtsatest visuaalsetest metoodikatest
 • Praktiliste ülesannete käigus valitud metoodikate kasutamine teadmiste kinnistamiseks
 • Seos probleemide lahendamise mudeli ja 8D raportiga
 • Kiirülevaade juurpõhjuste analüüsile suunatud statistikapõhistest metoodikatest, mida kasutatakse ka Lean 6 sigma protsessis
 • RCA seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade:

 • juurpõhjuste analüüsi läbiviimise loogikast;
 • RCA läbiviimisel enimkasutatavatest metoodikatest;
 • RCA seostest IATF 16949 nõuetega;
 • kuidas RCA haakub tema ettevõtte protsessidega ja oma protsesside/juhtimissüsteemi parendusvõimalustest.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Seosed teiste koolitustega

Juurpõhjuste analüüsi koolitus haakub tihedalt ka:

 1. AIAG „core tools“ paketti kuuluva FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüsi koolitusega, vt
  1. Protsessi FMEA (PFMEA) koolitus
  2. Kavandamise FMEA (DFMEA) koolitus
 2. IATF 16949 nõuete koolitusega.

KOOLITUSE AJAKAVA

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on TJO Konsultatsioonide juhatuse esimees, koolitaja ja konsultant. Rahvusvaheliselt akrediteeritud juhtimiskonsultandina (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional) on ta üle 20 aasta nõustanud ja koolitanud era- ja avaliku sektori organisatsioone nii Eestis kui ka välisriikides. Jussi on ka Eesti Standardikeskuse juhtimissüsteemide ja vastavushindamise tehnilise komitee nr 33 esimees. Ta on tõlkinud eesti keelde mitmeid juhtimissüsteemide alaseid standardeid (sh ka ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jpt). Jussi on läbinud paljude juhtimissüsteemi standardite nõuete ja ka audiitorite IRCA registreeritud koolitused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 juhtaudiitori koolituse.

Jussi põhilisteks tegevusvaldkondadeks on organisatsioonide juhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamine, ärimudelite ja strateegia arendamise alaste nõustamisprojektide läbiviimine, lean ja lean 6 sigma parendusprojektide läbiviimise nõustamine. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui organisatsioonisiseste koolitustena.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitust viib läbi Lean Six Sigma Black Belt koolitusprogrammi läbinud koolitaja;

Järgmine avalik koolitus toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused