See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Avaldati BRC Food Safety standardi 8. versioon

1. augustil 2018. a anti BRC kõige laiemalt kasutatavast toiduohutuse standardist välja uus versioon. BRC Food Safety Issue 8 toob kaasa päris olulise sisuga muudatusi.

Uus versioon tagab parema kohaldatavuse GFSI (ülemaailmse toiduohutuse algatuse) alusnõuetega. Eelmise versiooniga võrreldes on lisandunud 2 uut peatükki:

  • ptk 8. Kõrge riskiastmega, suure hoolsusega ja ümbritseva kõrge hoolsusega alad tootmispiirkonnad ja
  • ptk 9. Nõuded vahendatavatele toodetele

Tõsi, suur osa nõuetest paiknes varem teistes peatükkides (4. ja 7. ptk), kuid on ka uusi nõudeid. Nõuded vahendatavatele toodetele on varasemaga võrreldes põhjalikumalt lahti kirjutatud. Tooteohje peatüki alla on lisatud ka lemmiklooma toiduga seonduvad nõuded (vt ptk 5.8). Need seonduvad erinevatele tõugudele ja erineva kasutusotstarbega toitudega (nt täielik dieet või toidule lisaks). Sellega seonduvad nii märgistamise kui ka õigete kontsentratsioonide tagamise juhiste nõuded.

Lisandunud on ka „vilepuhumise“ süsteem, mis peab tagama vilepuhuja konfidentsiaalsuse. Kasutatavatest meetoditest tuleb töötajaid selgelt teavitada ja vilepuhumise kaudu tõstatatud probleemide lahendamise protsess tuleb ellu viia ja dokumenteerida.

Erineva kaaluga muudatusi on veel. Näiteks, arvestades maailmas toimuvaid muudatusi, on standardisse lisatud ka küberrünnakute käsitlemise ja dokumenteerimise protseduuri nõue.

Üleminekuperiood

Üleminekuks antakse aega 6 kuud. Seega viiakse 2018. aastal auditeid läbi veel vana (7.) versiooni kohaselt, kuid alates 2019. a veebruarist toimuvad BRC Food Safety standardi põhised sertifitseerimised juba 8. versiooni alusel.

Info uuenduste ja standardi nõuete kohta

Kuna tegemist ei ole ISO standardiga, siis ametlikku tõlget eesti keelde ilmselt ei ole põhjust oodata. Meil kui juhtimissüsteemide arendamise kompetentsikeskusel on standardi nõuetest omapoolne versioon loomulikult olemas. Uuendustest räägime lähemalt koolitusel „BRC nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem“ ja loomulikult ettevõttesiseste koolituste ning nõustamiste käigus.

Tunned teema vastu huvi?