See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Euroopa ühtlustab ehitustoodete turustamise nõudeid

Käesoleva aasta 1. juulil jõustus Euroopa Liidu määrus nr 305/2011 (CPR), millega sätestatakse ehitustoodetele ühtsed turustamistingimused Euroopa ühisturul. See sätestab CE-märgi nõuded paljudele toodetele ja puudutab seega paljusid ettevõtteid.

Määrus rakendub kõikidele ehitusmaterjalidele ja –toodetele eeldusel, et on olemas harmoneeritud standardid või ehitustoote tehniline tunnustus. Neid tooteid, mille kohta harmoneeritud standardit ei ole, määrus ei puuduta.

Mis muutub ja mida tuleb teha

Põhiline muudatus, mis ka tootjaid puudutab, on esialgu seotud sellega, et toodete kohta, mis on lastud turule pärast käesoleva aasta 1. juulit, tuleb vastavusdeklaratsiooni asemel koostada toimivusdeklaratsioon.

Tooteid muuta ei ole vaja, lihtsalt toimivusdeklaratsioon on vastavusdeklaratsioonist rohkemate elementide ja täpsema sisuga dokument, millele on kehtestatud ka konkreetsemad nõuded.

Võib arvata, et täpsemaid muudatusi toodetele esitatavate nõuetega seonduvalt on oodata siis, kui ka kõik ehitustoodete harmoneeritud tootestandardid uue määruse nõuetega vastavusse viiakse, kuid seda on hetkel raske ette prognoosida. Väidetavalt on standardite ümbertegemiseks aega vähemalt aasta.

Vaatamata eelnevale on aga ka selliseid ehitustooteid, mille kohta käivad standardid jõustuvad näiteks alles 1. juulil 2014. Nende hulka kuuluvad näiteks terasest ja alumiiniumist valmistatavad ehituslikud konstruktsioonid. Ehk siis metallkonstruktsioonide tootjatel tuleb alates eelmainitud kuupäevast järgida toodete projekteerimisel, vastavushindamisel ning tootmisel harmoneeritud standardis kirjeldatud nõudeid.

Ehitustoodetena kasutatavate terasest ja alumiiniumist kandeelementide ja montaažikomplektide vastavustõendamise nõuded on kindlaks määratud harmoneeritud standardis “EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine”.

Lühidalt põhineb mainitud standardi järgne vastavustõendamine:

  1. tootja poolt läbiviidavatel tüübikatsetustel või –arvutustel,
  2. tehase tootmisohje süsteemi rakendamisel ja
  3. jooksval toodangu järelvalvel vastavalt tootja järelvalveplaanile.

Lisaks eelnevale tuleb tootmisohje süsteemi sertifitseerimiseks kaasata teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus, kes annab välja tootmisohje vastavussertifikaadi tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse põhjal ning rakendab edaspidi tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist.

Kui vajate abi

TJO Konsultatsioonide meeskond on aidanud aastate jooksul välja arendada sadu rahvusvahelistele standarditele vastavaid juhtimissüsteeme ning oleme jätkuvalt valmis oma kliente abistama ka tootmisohje juhtimissüsteemide väljaarendamisel. Kui vajate abi tootmisohje süsteemi arendamisel, siis palun andke meile oma soovidest teada. Oleme lahkesti valmis vastama Teie küsimustele ja aitama süsteemi arendamisel, CE-märgi nõuete väljaselgitamisel jpt valdkondades.

Kasulikku lugemist

CE-märgi kasutamisõiguse saavutamisest ja sellega seonduvatest tulemustest on juttu erinevates kirjutistes.

Oleme meelsasti valmis vastama teie küsimustele täpsemalt!

Tunned huvi?