See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on VSM-analüüs?

VSM – Value Stream Mapping (väärtusahela kaardistamine) on kasulik tööriist, kui soovite:

 1. kaardistada objektiivselt ja üksikasjalikult tänane töökorraldus ja
 2. muuta sellega ilmsiks erinevad raiskamised ja ebaotstarbekad liigutused, tegevused, protsessid, kontrollimised vms
 3. saada protsessidest ühte moodi aru,
 4. aidata meeskonnaliikmetel paremini mõista ühiste protsesside ja vajatava info ning muude materjalide sisu;
 5. parendada sellega meeskonnatööd ja protsesside toimivust;
 6. leida arutelude käigus arvukalt parendusideid protsesside tulemuslikkuse tõstmiseks ning kadude vähendamiseks
 7. käivitada parendusprojektid, mis aitaksid suurendada protsesside mõjusust (suurendada väärtust ja tulemuslikkust) ja tõhusust (alandada kulusid).

VSM – meetodi sisuks on kõikide materjalide ja informatsioonivoogude kaardistamine kogu väärtusloomeahela ulatuses. St kaardistatakse:

 • kõik tegevused ja toimetamised, mis on vajalikud toote valmistamiseks ja kliendini toimetamiseks;
 • seonduvad materjalide ja info liikumised;
 • väärtust lisavad operatsioonid ja ka raiskamised;
 • osalejad, töövahendid, kogused, vahemaad, ajad.

Tegevused kliendi tellimusest kuni kauba üleandmiseni ühele ülevaatlikule skeemile.
Eesmärgiks on saada toimuvast ühte moodi aru ja leida arutelude käigus parendusideid protsesside tulemuslikkuse tõstmiseks ning kadude vähendamiseks.

VSM-analüüsi sammud

 1. Oluliste tootevaldkondade väljaselgitamine (tooteportfelli analüüs), mille osas tasub esimeses järjekorras VSM-analüüsi läbi viia
 2. Tänase (praeguse) olukorra kaardistamine (CSVSM-kaardi koostamine)
 3. Parendusvajaduste/võimaluste identifitseerimine
 4. Tuleviku VSM-kaardi (FSVSM-kaardi) koostamine
 5. Tegevuskava koostamine ja parenduste elluviimine

 Analüüsi detailsuse aste

VSM-analüüsi detailsus sõltub eesmärkidest. VSM võib käsitleda:

 1. Erinevate organisatsioonide vaheliste protsesside analüüsimist
 2. Tehast / üksust läbivate protsesside analüüsimist
 3. Osakonda läbivate protsesside analüüsimist
 4. Töökoha protsesside analüüsimist
 5. Üksikute tööoperatsioonide detailset analüüsimist

VSM-analüüsi efekt tekib protsessi läbimõtlemisest ja läbiarutamisest. Arutatakse läbi parendusvõimalused ja ideed. Uus tase saavutatakse parendustegevuste elluviimise järel.

Täpsem info VSM-analüüsi kohta

VSM-analüüsi tehnikat tutvustatakse lean metoodikate rakendamise arenguprogrammi seminiaril:

Loomulikult oleme valmis tutvustama VSM-analüüsi tehnikat organisatsioonisiseste programmide raames. Kui olete huvitatud organisatsioonisisesest koolitusest, siis palun andke sellest teda.

TJO Konsultatsioonid on viinud aastete jooksul läbi arvukalt VSM-analüüsi ja sellele järgnevaid parendusprojekte. Oleme lahkesti valmis oma kogemusi jagama. Kui soovite VSM-analüüsi kohta rohkem teada, siis palun saatke oma küsimus. Kui soovite kaasata analüüsi läbiviimiseks või meeskonna väljaõpetamiseks oma valdkonna professionaale, siis palun andke meile sellest teada.

Tunned teema vastu huvi?