See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Koosolekute tulemuslikkuse suurendamine

Iga organisatsiooni edu sõltub otseselt selle töötajatest ja nende juhtidest. Paraku ei pöörata tihti tähelepanu inimeste juhtimisvõimekuse arendamisele, mistõttu on organisatsiooni arengu piduriks sageli just erinevatel juhtimistasanditel asuvad juhid. Nende tegemiste ja ka tegematajätmiste tõttu jääb palju saavutamata. Sageli eksivad juhid lihtsate juhtimispõhimõtete vastu või ei oska kasutada kaasaegse juhi portfelli kuuluvaid juhtimistehnikaid.

Igas organisatsioonis viiakse aegajalt läbi koosolekuid. Sageli nauditakse koosolekute läbiviimise protsessi ja muu ei lähegi korda. Kaasaegne juht peab tagama koosolekute tulemuslikkuse ja olema valmis leidma koosolekute nautimisele mõistlikumaid alternatiive. Kuidas muuta koosolemised ja arutelud tulemuslikuks, eesmärgipäraseks ning kuluefektiivseks nõupidamiseks, kus võetakse vastu vajalikud otsused ning vahetatakse olulist informatsiooni? Koolitusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koosolekutüüpidest ning õpivad koosolekuid ette valmistama, läbi viima, tulemusi kokku võtma ja edukalt võimalikke konflikte lahendama/ennetama.

Sihtgrupp

 • suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhid kes soovivad oma juhtimisoskuseid lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • väikeettevõtete juhid, kes soovivad oma juhtimisoskust lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • värskelt ametisse nimetatud juhid, kellel on veel vähe kogemusi
 • tulevased juhid (kellel on kavas võtta endale (või kellele antakse) tulevikus juhi roll)
 • valdkonnajuhid ja spetsialistid, kellel ei pruugi olla otseseid alluvaid, kuid kelle roll on juhte toetada ja peavad olema kursis kaasaegsete juhtimisvõtetega

Eesmärgid

 • anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtidel oma rolli tulemuslikumalt täita;
 • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Teemad

 • koosolekute liigid ja võimalused
 • koosolekutega seonduvad kulud, millal öelda koosolekule ei
 • tulemusliku koosoleku protsess:
  • koosolekute ettevalmistamine
  • koosolekute läbiviimine
  • koosolekute järeltegevused
 • koosolekute tulemuslikkust suurendavad näpunäited
  • kasulikud näpunäited koosolekute ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks
  • istekohtade taktika
  • koosolekutel käitumine, osalejate rollid
  • konfliktide lahendamine ja ennetamine
  • koosoleku tulemuslik alustamine
  • koosoleku juhtimine ja ohjamine
  • toimetulek erinevates situatsioonides ja osalejatega
  • teabevahetus koosoleku ajal
  • olulised tegevused koosoleku lõpetamisel

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolituse lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktilised töövõtted ja tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

Osalemise info

See seminar on osa 7-päevasest Juhi juhtimisoskuste arenguprogrammist, kuid huvi korral on võimalik osaleda ka ainult sellel koolitusel.
Kui soovite arendada oma organisatsiooni juhtide juhtimisoskuseid, et pidada ainult tulemuslikke koosolekuid, võtke palun meiega ühendust!

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • praktikutest koolitajad;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste juhtidega.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused