See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Tulemusliku arenguvestluse läbiviimine

Iga organisatsiooni edu sõltub otseselt selle töötajatest ja nende juhtidest. Paraku ei pöörata tihti tähelepanu inimeste juhtimisvõimekuse arendamisele, mistõttu on organisatsiooni arengu piduriks sageli just erinevatel juhtimistasanditel asuvad juhid. Nende tegemiste ja ka tegematajätmiste tõttu jääb palju saavutamata. Sageli eksivad juhid lihtsate juhtimispõhimõtete vastu või ei oska kasutada kaasaegse juhi portfelli kuuluvaid juhtimistehnikaid.

Arenguvestluste koolitusel otsime vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Milline on arenguvestluste roll juhtimissüsteemis ning eesmärkide täitmise tagamisel?
 • Mida on tarvis teha selleks, et arenguvestlusest oleks kasu nii töötajale, juhile kui ka organisatsioonile tervikuna?
 • Kuidas peaks juht arenguvestlusteks valmistuma, seda läbi viima ning tegutsema vestlustevahelisel perioodil?
 • Kuidas saavutada alluvate kaasamõtlemine?
 • Kuidas tagada kokkulepitud arenguprogrammi elluviimine?

Sihtgrupp

 • suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhid kes soovivad oma juhtimisoskuseid lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • väikeettevõtete juhid, kes soovivad oma juhtimisoskust lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • värskelt ametisse nimetatud juhid, kellel on veel vähe kogemusi
 • tulevased juhid (kellel on kavas võtta endale (või kellele antakse) tulevikus juhi roll)
 • valdkonnajuhid ja spetsialistid, kellel ei pruugi olla otseseid alluvaid, kuid kelle roll on juhte toetada ja peavad olema kursis kaasaegsete juhtimisvõtetega

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda juhtidele ülevaade, kuidas arenguvestlusi tulemuslikult ette valmistada ja läbi viia ning millega tagada kokkulepitud arenguprogrammide elluviimine. Ühtlasi on eesmärgiks pakkuda ühiste arutelude ja rühmatööde abil võimalusi kogemuste vahetamiseks, erinevate võtete järeleproovimiseks ning kasulikke oskuste omandamiseks.

Teemad

 • Arenguvestluste roll juhtimissüsteemis ettevõtte, meeskonna ja töötaja eesmärkide täitmise tagamisel ning töötajate motiveerimisel
 • Arenguvestluse sisu ja protsess
 • Arenguvestluste ettevalmistamine
 • Arenguvestluste läbiviimine
 • Arenguvestlustele järgnevad tegevused
 • Tegevused kahe arenguvestluse vahelisel etapil
 • Arenguvestluste tulemuslikkust mõjutavad tegurid
 • Arenguvestluste protseduur ja vormid

Metoodika ja koolituspõhimõtteid

Koolituse lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktilised töövõtted ja tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

Osalemise info

See seminar on osa 7-päevasest Juhi juhtimisoskuste arenguprogrammist, kuid huvi korral on võimalik osaleda ka ainult sellel koolitusel.
Kui soovite arendada oma organisatsiooni juhtide juhtimisoskuseid, võtke palun meiega ühendust!

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • praktikutest koolitajad;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste juhtidega.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused