See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Kuidas jõuda läbimurdeliste ideedeni

Iga organisatsiooni edu sõltub otseselt selle töötajatest ja nende juhtidest. Paraku ei pöörata tihti tähelepanu inimeste juhtimisvõimekuse arendamisele, mistõttu on organisatsiooni arengu piduriks sageli just erinevatel juhtimistasanditel asuvad juhid. Nende tegemiste ja ka tegematajätmiste tõttu jääb palju saavutamata. Sageli eksivad juhid lihtsate juhtimispõhimõtete vastu või ei oska kasutada kaasaegse juhi portfelli kuuluvaid juhtimistehnikaid.

Tänapäeval oodatakse kõikidelt organisatsioonidelt uuendusmeelsust ja läbimurdeliste ideede väljapakkumist. See seab ka juhtidele uued väljakutsed. Juhid peavad olema valmis ise ideid välja pakkuma ja ühtlasi olema oma alluvatele toeks uuenduslike ideede väljapakkumisel. Parimate tulemuste saavutamiseks on vaja nii „pehmemat poolt“ (õigest häälestusest, veendumusest ja segajate kõrvaldamisest kuni ajutegevuse arendamise-ohjamise ja erinevate tehnikate kasutamiseni) kui ka „organisatsioonilist tuge“ (läbimõeldud protsessid ja süsteemid, eelduste loomine, analüüsimine, elluviimine, meetmete rakendamine).

Sihtgrupp

 • suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhid kes soovivad oma juhtimisoskuseid lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • väikeettevõtete juhid, kes soovivad oma juhtimisoskust lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • värskelt ametisse nimetatud juhid, kellel on veel vähe kogemusi
 • tulevased juhid (kellel on kavas võtta endale (või kellele antakse) tulevikus juhi roll)
 • valdkonnajuhid ja spetsialistid, kellel ei pruugi olla otseseid alluvaid, kuid kelle roll on juhte toetada ja peavad olema kursis kaasaegsete juhtimisvõtetega

Eesmärgid

 • anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtidel oma rolli tulemuslikumalt täita;
 • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Teemad

 • Loovus, innovatsioon ja õppiv organisatsioon
 • Kuidas stimuleerida loovust
 • Juhi roll loovuse ja innovatsiooni arendamisel
 • Mida teha organisatsioonis innovatsiooni tagamiseks
 • Kuidas motiveerida oma kolleege arendusprojektides kaasa lööma
 • Ajurünnakute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Ajurünnakute läbiviimisel kasutatavad metoodikad
 • Kuidas arendada endas loovat mõtlemist
 • Kust otsida innovaatilisi ideid
 • Innovatsiooni integreerimine juhtimissüsteemiga

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolituse lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktilised töövõtted ja tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • praktikutest koolitajad;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste juhtidega.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused