See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Kuidas meeskond toimima saada?

Iga organisatsiooni edu sõltub otseselt selle töötajatest ja nende juhtidest. Paraku ei pöörata tihti tähelepanu inimeste juhtimisvõimekuse arendamisele, mistõttu on organisatsiooni arengu piduriks sageli just erinevatel juhtimistasanditel asuvad juhid. Nende tegemiste ja ka tegematajätmiste tõttu jääb palju saavutamata. Sageli eksivad juhid lihtsate juhtimispõhimõtete vastu või ei oska kasutada kaasaegse juhi portfelli kuuluvaid juhtimistehnikaid.

Iga koos tegutsevat (ja aega viitvat) inimeste gruppi ei saa veel lugeda meeskonnaks. Mõnikord tagab üksinda tegutsemine märgatavalt paremad tulemused. Samas oleme me kõik kogenud ka edukat meeskonnatööd. Kaasaegne juht peab meeskonna toimima saama ja seda tulemuslikult eest vedama. Samuti peab juht olema võimeline vajadusel meeskonnaliikmena oma rolli täitma.

Koolitusel uurime, kuidas meeskond toimib, millega meeskonna tulemuslikkust mõjutada saab ja milline on seejuures juhi roll. Erinevad praktilised harjutused aitavad käsitletavaid teemasid praktikaga siduda.

Sihtgrupp

 • suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhid kes soovivad oma juhtimisoskuseid lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • väikeettevõtete juhid, kes soovivad oma juhtimisoskust lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • värskelt ametisse nimetatud juhid, kellel on veel vähe kogemusi
 • tulevased juhid (kellel on kavas võtta endale (või kellele antakse) tulevikus juhi roll)
 • valdkonnajuhid ja spetsialistid, kellel ei pruugi olla otseseid alluvaid, kuid kelle roll on juhte toetada ja peavad olema kursis kaasaegsete juhtimisvõtetega

Eesmärk

 • anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtidel oma rolli tulemuslikumalt täita;
 • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Teemad

 • mis on meeskond ja koostöö
 • erinevad meeskondade tüübid
 • tulemuslikuks koostööks vajalikud oskused ja hoiakud
 • milline on juhi roll meeskonna arengu ja tulemuste tagamisel
 • juht kui eestvedaja, juhi oskuste arendamine
 • millest lähtuda meeskondade moodustamisel
 • meeskonna kujunemise protsess ja selle oskuslik suunamine
 • meeskonnaliikmete erinevad rollid
 • erinevad inimtüübid ja nendega toimetulemine
 • meeskonnatöös esinevad tüüpprobleemid ja nende lahendamine
 • kuidas jõuda tulemusliku meeskonnatööni

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolituse lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktilised töövõtted ja tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

Osalemise info

See seminar on osa 7-päevasest Juhi juhtimisoskuste arenguprogrammist, kuid huvi korral on võimalik osaleda ka ainult sellel koolitusel.
Kui soovite arendada oma organisatsiooni juhtide juhtimisoskuseid ja toetada efektiivset meeskonatööd, võtke palun meiega ühendust!

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • praktikutest koolitajad;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste juhtidega.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused