See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

IATF 16949le vastav tarnija kvaliteedijuhtimissüsteem

IATF 16949 on autotööstuse kvaliteedijuhtimise standard, mis sätestab kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuded autotootjatele ja seonduvatele teenindusosade organisatsioonidele. Standard eeldab ISO 9001:2015 nõuete rakendamist, kuid lisab omalt poolt ka arvukalt lisanõudeid. Koolitusel käiakse punkt-punktilt läbi nõuded, millega autotööstuse tarnija arvestama peab.

Sihtgrupp

Kõik, kes vastutavad autotööstuse tarnija kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamise ja toimimise eest. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid ja spetsialistid, arendusjuhid, tootmisjuhid, tehase juhid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade IATF 16949 kõikidest nõuetest ning anda juhised kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemusliku arendamise ja rakendamise kohta.

Sisu ja teemad

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mis on IATF 16949 standardi nõuete sisu, kuidas neid nõudeid tõlgendada organisatsioonile “arusaadavasse keelde” (et neid mõistlikult rakendada)?
 • Kuidas IATF 16949 standardile vastavat juhtimissüsteemi üles ehitada, millised on siinjuures peamised etapid ja möödapääsmatud ning soovitatavad tegevused?

Teemad:

 • Autotööstuse tarnija kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavad nõuded (IATF 16949)
 • Organisatsiooni kontekst
 • Eestvedamine, juhtkonna roll kvaliteedijuhtimissüsteemis
 • Planeerimine
 • Tugi(protsessid)
 • Toimimine
 • Tulemuslikkuse hindamine
 • Parendamine

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel vajalikud teadmised IATF 16949 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamiseks ja standardi nõuete tõlgenduste osas. Koolitus sobib hästi ka standardi nõuetega seonduvate teadmiste värskendamiseks (nt uute töötajate ja rollide, sh audiitori rolli täitmise puhul).

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Seosed teiste koolitustega

IATF 16949 nõuete koolitus haakub tihedalt AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega (standard eeldab baasmetoodikate tundmist):

 1. APQP (Advanced Product Quality Planning) ehk edumeelne kvaliteediplaneerimine, vt APQP nõuete koolitus
 2. PPAP (Product Part Approval Process) ehk tooteosa kinnitamise protsess, vt PPAP nõuete koolitus
 3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüs, vt
  1. Protsessi FMEA (PFMEA) koolitus
  2. Kavandamise FMEA (DFMEA) koolitus
 4. MSA (Measurement Systems Analysis) ehk mõõtesüsteemide analüüs, vt
  1. Pidevandmetega mõõtesüsteemi analüüs (MSA, Gage R&R)
  2. Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüs
 5. SPC (Statistical Process Control) ehk statistiline protsessiohje
 6. RCA (Root Cause Analysis) ehk juurpõhjuste analüüsi koolitus

Ühtlasi haakub see TPM (Total Productive Maintenance) ehk seadmete süsteemse hoolduse koolitusega

Ettevõttesiseste koolituste puhul oleme valmis koostama kombineeritud koolitusprogrammi, mis tagab kõikide nõuete sisu tõlgendamist ettevõtte eripärasid arvesse võttes.

Koolituse ajakava

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ning lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on TJO Konsultatsioonide juhatuse esimees, koolitaja ja konsultant. Rahvusvaheliselt akrediteeritud juhtimiskonsultandina (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional) on ta üle 20 aasta nõustanud ja koolitanud era- ja avaliku sektori organisatsioone nii Eestis kui ka välisriikides. Jussi on ka Eesti Standardikeskuse juhtimissüsteemide ja vastavushindamise tehnilise komitee nr 33 esimees. Ta on tõlkinud eesti keelde mitmeid juhtimissüsteemide alaseid standardeid (sh ka ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jpt). Jussi on läbinud paljude juhtimissüsteemi standardite nõuete ja ka audiitorite IRCA registreeritud koolitused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 juhtaudiitori koolituse.

Jussi põhilisteks tegevusvaldkondadeks on organisatsioonide juhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamine, ärimudelite ja strateegia arendamise alaste nõustamisprojektide läbiviimine, lean ja lean 6 sigma parendusprojektide läbiviimise nõustamine. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui organisatsioonisiseste koolitustena.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • praktikutest koolitajad;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste juhtidega.

Järgmine avalik koolitus toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused