See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

6 sigma projekti eesmärgiks on organisatsioonile oluliste väljakutsete või probleemide lahendamine. Parendusprojekti valiku kriteeriumiks on olulisus kliendile ja/või organisatsiooni strateegilisele arengule ning saavutatav rahaline kokkuhoid. Projektide tüüpilisteks väljakutseteks on tulemuste hajuvuse vähendamine, olgu selleks siis kvaliteediprobleemid, aja- vm kulud.

Projektide läbiviimine eeldab andmete kogumist, analüüsimist ja faktipõhist otsustamist ning erinevate hüpoteeside statistilist tõestamist. Kui organisatsioonid alustavad 6 sigma metoodikate rakendamisega, selgub sageli, et andmeid, mida analüüsida ei ole piisavalt.

Kuue sigma projektides osalejatel on erinevad rollid. Analüütilises võtmes on kandev roll nn mustal vööl või rohelisel vööl, kes projekte juhivad. Kiiremate tulemuste saavutamiseks on loodud ka kollase vöö tase (Lean Six Sigma Yellow Belt). Kollaste vööde rolliks on osaleda musta või rohelise vöö poolt juhitavas parendusprojektis, mitte iseseisvalt projekti läbi viia. Samas on oluline mõista 6 sigma loogikat ja DMAIC mudelit ning kiirendada sellega oluliselt projektide läbiviimist.

Eesmärk

Lean 6 sigma kollase vöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused 6 sigma metoodikast kollase vöö tasemel. Üldtunnustatud põhimõtete järgi iseloomustavad kollase vöö teadmiste ja oskuste taset järgmised tunnused:

Sihtgrupp

Kollavööde koolitusprogramm on mõeldud organisatsioonide juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad suurendada oma teadlikkust 6 sigma meetoditest ning osaleda 6 sigma projektides. Varasem 6 sigma metoodika tundmine ei ole osalemise eelduseks.

Teemad

Six Sigma kollase vöö koolitusprogramm põhineb DMAIC meetodil. Lühend tuleneb inglise keelsetest sõnadest Define-Measure-Analyze-Improve-Control, mis eesti keelde tõlgituna võiks tähendada määratle-mõõda-analüüsi-parenda-ohja.

Koolituse käigus käsitletakse 2 päeva jooksul järgmisi teemasid:

 • Ülevaade lean lähenemisest
 • Lean alused, lean maja
 • Väärtusloome ja klassikalised raiskamised
 • Sissejuhatus 6 sigma projektidega seonduvasse
 • DMAIC metoodika
 • Projektide valimine
 • 6 sigma projekti osapoolte rollid
 • Kliendi vajaduste määratlemine (VoC)
 • Parendatava protsessi määratlemine ja kaardistamine (SIPOC)
 • Andmete kogumine
 • Mõõtesüsteemide analüüsimise mõte ja sisu, (MSA pidevandmetega, Gage R&R)
 • Protsesside suutlikkuse analüüsimine (suutlikkuse analüüs pidevandmetega)
 • Juurpõhjuse analüüsimine (RCA), ülevaade erinevatest metoodikatest
 • Pareto põhimõtte ja diagrammi kasutamine
 • Lahenduste valik
 • Hüpoteeside kontrollimise mõte ja kiirülevaade
 • Ohje kavandamine ja rakendamine
 • Sissejuhatus statistilisse protsessiohjesse (SPC)
 • Vigade vältimine, poka-yoke

Koolituse lõpus viiakse läbi teadmiste kontroll (kirjalik eksam). Six Sigma kollavöö koolitusprogrammi edukatele lõpetajatele väljastatakse tunnistused. Tunnistuse väljastamise eelduseks on aktiivne osalemine ja eksami edukas sooritamine.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus ja eksami läbimist. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolituse ajakava

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitust viib läbi Lean Six Sigma Black Belt koolitusprogrammi läbinud koolitaja;
 • iga Lean Six Sigma Green Belt programmis osaleja valmistab ette ja kaitseb parendusprojekti, mille rakendamine säästab organisatsioonile minimaalselt 10 000 € aastas.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused