See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

MSA – mõõtesüsteemi analüüs. Pidevandmed

Paljudes tegevusvaldkondades on mõõtmistulemuste täpsus ülimalt olulise kaaluga. Kriitilistes valdkondades võivad mõõtmise ebatäpsused viia väga tõsiste tagajärgedeni. Kahjuks on organisatsioonides väljaarendatud mõõtesüsteemid sageli tasemel, mis ei suuda tagada usaldusväärseid tulemusi. Seetõttu ei ole tegelikkuses teada, kui kvaliteetseid tooteid valmistatakse. Samuti ei ole nii võimalik läbi viia usaldusväärseid analüüse põhjuste jms osas, sest andmed ei ole usaldatavad.

Erinevate koolituste, nõustamis- ja 6 sigma projektide raames läbiviidud MSA analüüside põhjal oleme sageli jõudnud tulemusteni, kus praktikas aastaid kasutatud mõõtesüsteemid ei suuda tagada nõutavaid tulemusi. See on toonud kaasa vajaduse mõõtesüsteeme parendada. Alles selle järel on võimalik hakata andmeid kasutama analüüsi läbiviimisel ja/või tulemuste tõendamisel.

Kuna auto koosneb väga paljudest erinevatest süsteemidest, alamsüsteemidest ja komponentidest, siis on oluline erinevate osade omavaheline sobivus. Seetõttu on autotööstuses, samuti paljudes teistes valdkondades, nõutud MSA ehk mõõtesüsteemide analüüsi läbiviimine, dokumenteerimine ja üksnes nõuetele vastava mõõtesüsteemi kasutamine. MSA kuulub ka nn AIAGi baasmetoodikate ehk „core tools“ hulka ja selle rakendamine on nõutud ka IATF 16949 standardis.

MSA läbiviimine jaguneb lähtuvalt andmete iseloomule kaheks:

Mõlema MSA läbiviimise jaoks on eraldi metoodikad, vormid ja alusnõuded. Sõltuvalt sellest, kas teie protsesside juures on kriitilisi mõõtmisi või visuaalhindamisel põhinevaid hindamisi, tuleb läbi viia kas üks või teine või mõlemad.

Sihtgrupp

Kõik, kes vastutavad mõõtesüsteemide arendamise ja töökindluse eest või soovivad mõista MSA olemust ning arendamist. Tavaliselt kuuluvad siia kvaliteedijuhid, meeskonnajuhid, arendusjuhid, insenerid, aga ka siseaudiitorid ja tarnijate audiitorid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida kujutab endast MSA ehk mõõtesüsteemi analüüs, millised on seonduvad nõuded ja kuidas seda läbi viia.

Sisu ja teemad

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida kujutab endast MSA ehk mõõtesüsteemide analüüs?
 • Millised on MSA ettevalmistamise ja läbiviimise tüüpilised etapid?
 • Millised on MSA alusnõuded ja vormid?

Teemad:

 • Mõõtesüsteemi koostisosad
 • Mõõtesüsteemi vea allikad
 • Mõõtmise korratavus
 • Mõõtmise jäljendatavus
 • Pidevsuurusega mõõtesüsteemi analüüsi läbiviimine (Gage R&R)
 • Mõõtesüsteemi heakskiitmise kriteeriumid
 • Mõõtesüsteemi parendamine
 • MSA seosed AIAGi teiste baastööriistadega (AIAG „core tools“)
 • MSA seosed IATF 16949 nõuetega
 • MSA seosed lean 6 sigma ja DMAICiga

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel

 • vajalikud teadmised pidevandmetega MSA ettevalmistamise ja läbiviimise sammudest ning tulemuste hindamise nõuetest;
 • arusaamine, kuidas mõõtesüsteemi parendada, kui tulemused sellele viitavad
 • ülevaade seostest IATF 16949 nõuetega;
 • ülevaade, kuidas MSA haakub tema ettevõtte protsessidega ja oma protsesside/juhtimissüsteemi parendusvõimalustest.

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Seosed teiste koolitustega

MSA koolitus haakub tihedalt teiste AIAG „core tools“ paketti kuuluvate baasmetoodikatega:

 1. APQP (Advanced Product Quality Planning) ehk edumeelne kvaliteediplaneerimine, vt APQP nõuete koolitus
 2. PPAP (Product Part Approval Process) ehk tooteosa kinnitamise protsess, vt PPAP nõuete koolitus
 3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ehk tõrgete liigi ja mõju analüüs, vt
  1. Protsessi FMEA (PFMEA) koolitus
  2. Kavandamise FMEA (DFMEA) koolitus
 4. MSA (Measurement Systems Analysis) ehk mõõtesüsteemide analüüs, vt
  1. Atributiivandmetega mõõtesüsteemi analüüs
 5. SPC (Statistical Process Control) ehk statistiline protsessiohje
 6. RCA (Root Cause Analysis) ehk juurpõhjuste analüüsi koolitus

MSA koolitus haakub tihedalt ka IATF 16949 nõuete koolitusega.

Seminar on osa 7-päevasest Kvaliteediinseneri arenguprogrammist

Kui soovite tellida vastavasisulist koolitust oma organisatsiooni meeskonnale, võtke palun meiega ühendust!

KOOLITUSE AJAKAVA

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • oleme kujunenud Eestis juhtimissüsteemide arendamise valdkonna kompetentsikeskuseks;

 

Järgmine avalik koolitus toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused