Продолжая просматривать веб-страницу TJO, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie. Подробнее

Main content section
Консультация

Tootmisettevõtte digidiagnostika

Eesti tootmisettevõtted on efektiivsuse, digitaliseerituse ja automatiseerituse taseme poolest nii Euroopa Liidus kui ka globaalses mõistes pigem mahajääjate seas. Vajakajäämised tulevad eriti selgelt esile väiksemates ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtetes, kus tihti puuduvad võimalused suuremahuliste ning pikaajalist arenguvisiooni toetavate investeeringute tegemiseks. Viime tootmisettevõtetele läbi digidiagnostikat, et kaardistada tänased kitsaskohad. Pakume välja praktilised, asjakohased ja tasuvad lahendused efektiivsuse suurendamiseks nii töökorralduse parendamise, digitaliseerimise kui automatiseerimise kaudu.

Digidiagnostika läbiviimist töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtetes toetab kuni 70% ulatuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lähtume projektide läbiviimisel digidiagnostika hea tava põhimõtetest. Põhjaliku digidiagnostika läbiviimine on ka eelduseks, mis võimaldab järgmise sammuna taodelda EASist digitaliseerimistoetust tootmisettevõtte digitaliseerimis- ja automatiseerimisprojektide elluviimiseks.

NB! TJO Konsultatsioonid ei ole tarkvaraettevõte, seega ei ole meie poolt läbiviidavate diagnostikate eesmärgiks enda pakutavate tarkvaralahenduste müümine/juurutamine. Anname Teie tootmiskorraldusele ja äriprotsessidele neutraalse ja sõltumatu hinnangu ning pakume välja erinevaid lahendusvariante nii töökorralduse korrastamise kui ka digitaliseerimise ja automatiseerimise, sh võimalike tarkvaraliste lahenduste osas.

Eesmärk

Digidiagnostika eesmärgiks on:

  1. saada ülevaade ettevõtte töökorralduse praegusest tasemest nii protsesside toimimise, digitaliseerituse ja automatiseerituse osas;
  2. tuua välja parendusvõimalused, sh digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste hinnanguline maksumus;
  3. pakkuda välja ettevõtte parendustegevuste alane teekaart (millises järjekorras tasuks parendustegevusi ellu viia) ,
  4. anda hinnang väljapakutud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.

 

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • sõltumatus lahenduste väljapakkumisel — me pole tarkvaraettevõte ja meil puudub huvi enda tarkvaralahenduste «mahamüümiseks»;
  • pikaajalised praktilised kogemused tootmisettevõtetes efektiivsusprogrammide läbiviimisel;
  • läbimõeldud metoodika ja lähenemisviis;
  • toetame ka personali arendamisel – korraldame nii avalikke kui ettevõttesiseseid koolitusi.

Время, место и стоимость

Детальная программа, время и место по согласованию.

Хотите узнать больше про консультационные услуги и обучение?

Дополнительные услуги