See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Tootmisettevõtte digidiagnostika

Eesti tootmisettevõtted on efektiivsuse, digitaliseerituse ja automatiseerituse taseme poolest nii Euroopa Liidus kui ka globaalses mõistes pigem mahajääjate seas. Vajakajäämised tulevad eriti selgelt esile väiksemates ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtetes, kus tihti puuduvad võimalused suuremahuliste ning pikaajalist arenguvisiooni toetavate investeeringute tegemiseks. Viime tootmisettevõtetes läbi digidiagnostikat, et kaardistada tänased kitsaskohad. Pakume välja praktilised, asjakohased ja tasuvad lahendused efektiivsuse suurendamiseks nii töökorralduse parendamise, digitaliseerimise kui automatiseerimise kaudu.

Digidiagnostika läbiviimist töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtetes toetab kuni 70% ulatuses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lähtume projektide läbiviimisel digidiagnostika hea tava põhimõtetest. Põhjaliku digidiagnostika läbiviimine on ka eelduseks, mis võimaldab järgmise sammuna taotleda EASist digitaliseerimistoetust tootmisettevõtte digitaliseerimis- ja automatiseerimisprojektide elluviimiseks.

NB! TJO Konsultatsioonid ei ole tarkvaraettevõte, seega ei ole meie poolt läbiviidavate diagnostikate eesmärgiks enda pakutavate tarkvaralahenduste müümine/juurutamine. Anname Teie tootmiskorraldusele ja äriprotsessidele neutraalse ja sõltumatu hinnangu ning pakume välja erinevaid lahendusvariante nii töökorralduse korrastamise kui ka digitaliseerimise ja automatiseerimise, sh võimalike tarkvaraliste lahenduste osas.

Eesmärk

Digidiagnostika eesmärgiks on:

 1. saada ülevaade ettevõtte töökorralduse praegusest tasemest nii protsesside toimimise, digitaliseerituse ja automatiseerituse osas;
 2. tuua välja parendusvõimalused, sh digitaliseerimise ja automatiseerimise lahenduste hinnanguline maksumus;
 3. pakkuda välja ettevõtte parendustegevuste alane teekaart (millises järjekorras tasuks parendustegevusi ellu viia) ,
 4. anda hinnang väljapakutud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.

 

Sisu ja tegevused

Digidiagnostika raames viivad meie konsultandid läbi intervjuud, vestlused ja seminarid eri tasandite töötajatega, tutvuvad põhjalikult protsesside, tootmislogistika ja töökohtadega, analüüsivad olemasolevat dokumentatsiooni ja andmeid. Kogutud informatsiooni baasil koostatakse detailne ülevaade ettevõtte praegusest tasemest ja kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest nii töökorralduse, digitaliseerimise kui ka automatiseerimise valdkonnas. Digidiagnostika hõlmab ettevõtet tervikuna ning põhjalikult käsitleme järgmiseid valdkondi:

 • ärimudel;
 • strateegilise arenguga seonduvate teemade läbiarutamine;
 • tootmise planeerimine ja juhtimine;
 • ettevõtte tehnoloogiline ja tehniline tase, kasutatavad seadmed ja nende koormatus;
 • tootmise ruumipaigutus ja -kasutus ning siselogistika, sh “pudelikaelad”;
 • juhtimiskorraldus – rollide- ja tööjaotus, töökultuur, ajakasutus, distsipliin;
 • juhtimissüsteem ja kvaliteedijuhtimine;
 • tootearendus;
 • tarneahela juhtimine – hanked, tarned, allhanked, pooltooted, tooraine;
 • järelteenindus.

Toome välja tänase töökorraldusega seonduva raiskamiste osakaalu ja raiskamiste vähendamise võimalused konkreetsete, ja praktiliste ettepanekutena.

Koostame ettevõttele läbimõeldud pikaajalise teekaardi protsesside parendamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise alaste arendustegevuste elluviimiseks valdkonnas. Lahenduste puhul hinnatakse nii digitaliseerimise ja automatiseerimise edasiarendamise mõju ettevõtte tulemustele (nt läbivusaja lühenemisele, kulude vähenemisele) kui ka võimalike investeeringute suurust ja tasuvusaega.

 

Tulemus

Projekti tulemusena valmib analüüsi/diagnostika tulemusi kokku võttev põhjalik aruanne, mis kirjeldab ettevõtte praegust olukorda, kitsaskohti ning milles on välja pakutud tegevuskava ettevõtte efektiivsuse suurendamiseks koos tegevuste elluviimise hinnangulise tasuvusanalüüsiga.

Ajakava

Digidiagnostika projektide ajaline kestus sõltub diagnoositava ettevõtte eripäradest, kuid üldjuhul viiakse diagnostikaprojekt läbi ca 2-3 kuulise perioodi vältel.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • sõltumatus lahenduste väljapakkumisel – me pole tarkvaraettevõte ja meil puudub huvi enda tarkvaralahenduste “mahamüümiseks”;
 • pikaajalised praktilised kogemused tootmisettevõtetes efektiivsusprogrammide läbiviimisel;
 • läbimõeldud metoodika ja lähenemisviis;
 • toetame ka personali arendamisel – korraldame nii avalikke kui ettevõttesiseseid koolitusi.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused