See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Efektiivne ajakasutus ja intellektuaalsete kadude vähendamine

Iga organisatsiooni edu sõltub otseselt selle töötajatest ja nende juhtidest. Paraku ei pöörata tihti tähelepanu inimeste juhtimisvõimekuse arendamisele, mistõttu on organisatsiooni arengu piduriks sageli just erinevatel juhtimistasanditel asuvad juhid. Nende tegemiste ja ka tegematajätmiste tõttu jääb palju saavutamata. Sageli eksivad juhid lihtsate juhtimispõhimõtete vastu või ei oska kasutada kaasaegse juhi portfelli kuuluvaid juhtimistehnikaid.

Inimene, kes meeleheitlikult ringi sahmib ja üritab miljonit ülesannet korraga lahendada, ei oska enamasti prioriteete paika panna ning aega säästlikult kasutada. Liiga sageli kuuleme kurtmist: „aega ei ole“. Tegelikult on aega jätkuvalt 24h ööpäevas. Küsimus on vaid selles, millele ja kuidas me seda kasutame. Kaasaegne juht peab toime tulema nii enda ajakasutusega kui olema valmis toetama ka oma alluvaid.

Koolitus paneb osalejad analüüsima enda, soovi korral ka oma alluvate ajakasutust ning annab teadmised ja oskused, kuidas rakendada erinevaid meetodeid, mis võimaldavad aega tulemuslikumalt kasutada.

Sihtgrupp

 • suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhid kes soovivad oma juhtimisoskuseid lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • väikeettevõtete juhid, kes soovivad oma juhtimisoskust lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • värskelt ametisse nimetatud juhid, kellel on veel vähe kogemusi
 • tulevased juhid (kellel on kavas võtta endale (või kellele antakse) tulevikus juhi roll)
 • valdkonnajuhid ja spetsialistid, kellel ei pruugi olla otseseid alluvaid, kuid kelle roll on juhte toetada ja peavad olema kursis kaasaegsete juhtimisvõtetega

Eesmärk

 • anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtidel oma rolli tulemuslikumalt täita;
 • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Teemad

 • juhi igapäevane ajakasutus
 • millele aeg kulub, millisteks tegevusteks vajan lisaaega
 • milline on minu kui juhi roll ja peamised ülesanded
 • millised on olulised ülesanded, prioriteetide seadmine
 • eesmärkide ja ülesannete püstitamine
 • tegevuste tulemuslik planeerimine, ajaplaneerimise vahendid
 • kirjaliku mõtlemise eelised
 • kuidas tagada ülesannete elluviimine (kohe, hiljem, alluva poolt)
 • millal ja kuidas öelda: „ei“
 • milline on ülesande täitmise mõistlik kulu
 • “ajaröövlite” avastamine ja nendega toimetulemine
 • mida teha katkestustega
 • intellektuaalsete kadude vähendamine
 • puhtus ja kord (5S rakendamine) töökohal
 • ajaplaneerimise süsteemi loomine, abivahendite kasutamine
 • alluvate tegevuse jälgimine ja nende toetamine

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolituse lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktilised töövõtted ja tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

Osalemise info

See seminar on osa 7-päevasest Juhi juhtimisoskuste arenguprogrammist, kuid huvi korral on võimalik osaleda ka ainult sellel koolitusel.
Kui soovite arendada oma organisatsiooni juhtide efektiivse ajakasutuse oskuseid, võtke palun meiega ühendust!

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • praktikutest koolitajad;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste juhtidega.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused