See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Koolitus

ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

ISO 9001 on levinuim kvaliteedijuhtimissüsteemi standard maailmas. Standard sätestab baasnõuded kaasaegsele juhtimissüsteemile. Seetõttu on ISO 9001 standardi nõuete täitmine paljude hankekonkursside ja rahvusvaheliste firmade puhul koostöö tegemise eelduseks. Standardi nõuete täitmine ei ole keeruline. Tuleb vaid leida oma organisatsioonile sobilik lahendus ja saada aru nõuete sisust.

23. septembril 2015. a avaldati ISO 9001:2015 versioon, mille üleminekuperiood lõpeb septembris 2018. Seetõttu peavad kõik juba sertifitseeritud organisatsioonid viima oma juhtimisüssteemi standardi uuenenud nõuetega vastavusse viima.

Sihtgrupp

  • kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamist ja juurutamist kavandavate organisatsioonide juhid ja vastutavad spetsialistid;
  • organisatsioonis kvaliteedijuhi rolli täitvad juhid ja spetsialistid;
  • ISO 9001:2015 sertifitseeritud organisatsioonide töötajad, s-.h. uued töötajad, kes soovivad saada kiiret ja kontsentreeritud ülevaadet standardi nõuete sisust;
  • uuele standardi versioonile üleminekut kavandavate organisatsioonide juhid ja vastutavad spetsialistid.

 

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade ISO 9001:2015 kõikidest nõuetest ning anda juhised kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemusliku arendamise ja rakendamise kohta. ISO 9001:2015 on kvaliteedijuhtimissüsteemi enimkasutatud alusstandard, mille järgimine tagab organisatsiooni süsteemse toimimise esmase taseme.

Sisu

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

  • Mis on kvaliteedijuhtimissüsteem ja milleks see kasulik on?
  • Mis on ISO 9001:2015 standardi nõuete sisu, kuidas neid nõudeid tõlgendada organisatsioonile “arusaadavasse keelde” (et neid mõislikult rakendada)?
  • Kuidas standardile vastavat juhtimissüsteemi üles ehitada, millised on siinjuures peamised etapid ja möödapääsmatud ning soovitatavad tegevused?
  • Mis on ISO 9001:2015 versioonis muutunud, võrreldes ISO 9001:2008ga?

Teemad:

  • Kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavad nõuded (ISO 9001:2015)
  • Kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitus ja dokumenteerimine
  • Organisatsiooni kontekst
  • Eestvedamine, juhtkonna roll kvaliteedijuhtimissüsteemis
  • Planeerimine
  • Tugi(protsessid)
  • Toimimine
  • Tulemuslikkuse hindamine
  • Parendamine

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel enesekindlus, vajalikud teadmised ja materjalid kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamiseks. Koolitus sobib hästi ka standardi nõuetega seonduvate teadmiste värskendamiseks (nt uute töötajate ja rollide, sh audiitori rolli täitmise puhul).

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
  • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
  • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 9001:2015 eesti keelde;
  • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Toimumisaeg, -koht ja hind

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!