See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Koolitus

Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening

Tootmisettevõtetes edutatakse esmatasandi juhtideks tihti töölised või spetsialistid, kellel puudub varasem juhtimiskogemus, oskused ja teadmised juhirolli täitmiseks. Juhtimistreeningule on oodatud just need esmatasandi juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi arendada ning oma rolli ja tööülesandeid juhina lahti mõtestada. Esmastasandi juhid kannavad tänapäeval väga erinevaid ametinimetusi – olgu selleks siis meister, vahetuse vanem, tiimi juht (team leader) vms. Kui töö sisuks on teiste inimeste juhtimine, siis on kasulik silmas pidada juhtimises kasutatavaid mudeleid ja nippe. Neid koolitusel ka tutvustatakse ja pakutakse võimalust ka praktikas erinevate harjutuste abil omal käel läbi proovida.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele osalema keskmiste ja suuremate ettevõtete esmatasandi juhte ning väikeettevõtete kesktasandi juhte (meistrid, tootmisjuhid, vahetuse vanemad, osakonna/üksuse juhid jne), kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on aidata osalejatel teadvustada enda kui juhi rolli, treenida juhtimisoskusi ning aidata olla tulemuslikum oma ülesannete täitmisel juhina.

Teemad

 • Esmatasandi juhi roll tootmise operatiivsel juhtimisel
  • ametikohustuste ja vastutusvaldkondade piiritlemine
  • tööde planeerimine ja tööde jaotamine täitjate vahel
  • distsipliini, puhtuse ja korra tagamisel
  • ohutuse ja kvaliteedi tagamisel
  • efektiivsuse tagamisel
  • töise ja meeldiva õhkkonna loomine
  • meeskonnavaimu loomine ja töötajate motiveerimine
  • operatiivsete küsimuste lahendamine
  • eesmärkide saavutamine
  • muudatuste juhtimine
 • Juhtimine kui protsess, PDCA-tsükkel (planeeri-tee-kontrolli-täiusta tsükkel) esmajuhi vaatevinklist
  • Iga teema osas arutame praktika põhjal läbi mudelid ja põhimõtted, mis tagavad juhi tegevuse tulemuslikkuse
  • Eesmärkide püstitamine, planeerimine ja otsustamine, prioriteetide määramine
  • Ülesannete delegeerimine ja vahendite eraldamine
  • Eesmärkide täitmise jälgimine, kontrollimine
  • Andmete analüüsimine, hindamine, tunnustamine
 • Suhtlemistehnikad juhtimistöös
  • Eneseväljendamise oskuse arendamine
  • Aktiivne kuulamine
  • Kehakeele lugemine ja kasutamine
  • Suhtlemine alluvatega
  • Probleemide lahendamine, negatiivse tagasiside andmine
 • Enesekehtestamistehnikate kasutamine

 

Metoodika

Lühiloengud vahelduvad praktiliste arutelude ning harjutustega. Kahepäevane koolitus sisaldab ka videotreeningu ja -tagasiside harjutust, mille eesmärgiks on anda osalejatele vahetut tagasisidet ja võimalda analüüsida oma käitumist, suhtlemis- ja enesekehtestamistehnikate kasutamist.

Tulemused

 • Osalejad teadlikud enda kui juhi rollist organisatsiooni ja töötajate arendamisel ning erinevate juhtimisvõtete kasutamisest;
 • Osalejad on teadlikud, kuidas:
  • eesmärke püstitada, tegevusi planeerida ja otsuseid langetada
  • alluvatele ülesandeid delegeerida ja nende täitmist kontrollida
  • alluvaid ülesannete täitmisel toetada ja saavutatud tulemusi hinnata
  • meeskonda motiveerida
  • ennast kehtestada ja probleeme lahendada ning muudatusi juhtida
 • Osalejad on end kui juhti analüüsinud ning koostanud isikliku parenduskava sellest lähtuvalt

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolituse ajakava

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause.

09:15 Registreerumine ja hommikukohv
09:30 Koolituspäeva algus
12:45 Lõuna
16:30 Koolituspäeva lõpp

Koolitaja

Urmas Ruubel

Urmas on tootmise juhtimise ja LEAN-valdkonna konsultant. Ta omab üle 20 aasta praktilist kogemust tootmisjuhina ja konsultanditööga tegeleb alates 2014. aastast. Urmase läbiviidud nõustamis-, mentorlus- ja koolitusprojektid keskenduvad eelkõige muudatusteks vajalike tingimuste loomisele. Samas on ta tänu suurele praktilisele kogemusele valmis pakkuma ka praktilist laadi abi tootmise kitsaskohtedega tegelemisel.

Urmase põhilised nõustamisvaldkonnad on tootmisettevõtete efektiivsuse analüüsimine ja efektiivsuse tõstmise programmide elluviimine, LEAN-mõtteviisi ja tehnikate juurutamine (5S, VSM, Kaizen, SMED jne), LEAN- ja tootmise juhtimise alaste organisatsioonisiseste koolitusprogrammide läbiviimine. Samuti hindavad tootmisjuhid, meistrid ja spetsialistid kõrgelt Urmase poolt läbi viidud koolitusi ja mentorlusprogramme.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • “praktikult praktikule” tüüpi seminare viivad läbi pika kogemusega tootmisjuhtidest praktikud;
 • asjalik ja süsteemne ülevaade esmatasandi juhtide jaoks olulisest teemade ringist.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused