See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

BRC Food Safety nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

BRC Food Safety on standard, mis sätestab nõuded toiduohutuse valdkonnas, eesmärgiga tagada ohutu toidu jõudmine tarbijani. Tihti on BRC standardi nõuete täitmine toidutööstuse sektoris eelduseks, et alustada läbirääkimisi toodete eksportimise või muud laadi koostöö osas.

BRC on koostanud eraldi standardid toidukäitlemise ahelas osalevatele organisatsioonidele (nt Food safety – toiduainete tootjatele, töötlejatele ja pakendajatele, Packaging – pakendite ja pakkematerjalide tootjatele, Storage& distribution – eelnevalt pakendatud kaupade ladustajatele ja levitajatele, Retail – jaekaubandusettevõtetele jne.

BRC Food Safety on rahvusvaheline standard, mida tunnustab GFSI (Global Food Safety Initiative) toiduainetööstuse tootjate auditeerimise alusstandardina. Standard sisaldab nõudeid toiduohutuse juhtimissüsteemile.

BRC standardid sisaldavad ISO 22000 võrreldes märksa detailsemaid nõudeid, kuid nende rakendamine on sellegipoolest jõukohane ka Eesti ettevõttele. Standardist on väljas juba 9. versioon (BRC Food Safety Issue 9), mille nõudeid tutvustatakse ka koolitusel.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida tuleb teha BRC Food Safety nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks oma organisatsioonis.

Sisu

 • Mida tuleb teha BRC Food Safety nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks?
 • Milline on BRC Food Safety standardi nõuete sisu?
 • Milliseid täiendusi peaksite BRC Food Safety nõuetest tulenevalt tegema olemasolevas enesekontrolli süsteemis?
 • Mida peaksite täiendama, kui teil on ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem?

Teemad:

 • Ülevaade toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimise taustsüsteemist
 • Ülevaade BRC Food Safety standardi uuenenud nõuetest (9. versiooni uuendustest)
 • Ülevaade BRC Food Safety standardi nõuetest
  • Tippjuhtkonna pühendumus
  • Toiduohutusplaan – HACCP
  • Toiduohutuse ja kvaliteedijuhtimissüsteem
  • Tootmisasukoha standardid
  • Tooteohje
  • Protsessiohje
  • Personaliga seonduvad nõuded
  • Kõrge riskiastmega, suure hoolsusega ja ümbritseva kõrge hoolsusega alad tootmispiirkonnad
  • Nõuded vahendatavatele toodetele
 • Standardi rakendamise kasu ja rakendamise sammud
 • BRC auditite eripärad

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade BRC Food Safety standardi nõuetest. Koolitus sobib hästi ka standardi nõuetega seonduvate teadmiste värskendamiseks (nt uute töötajate ja rollide, sh audiitori rolli täitmise puhul).

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!