See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Peamise sisu sektsioon
Koolitus

ISO 22000le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 22000 on standard, mis sätestab nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemidele, eesmärgiga tagada ohutu toidu jõudmine tarbijani. Tihti on ISO 220010standardi nõuete täitmine toidutööstuse sektoris eelduseks, et alustada läbirääkimisi toodete eksportimise või muud laadi koostöö osas.

Standardi nõuded on rakendatavad kõigis toidukäitlemisahelas osalevatele organisatsioonidele (nt esmatootjad ja toiduainete tootjad, toidu töötlejad, veo- ja laoteenuste osutajad, hulgi- ja jaemüüjad, toitlustajad, toiduainete pakkematerjalide ja puhastusainete tootjad jne).

Standardi nõuete täitmine ei ole iseenesest keeruline, kuid kindlasti tuleb leida oma organisatsioonile sobilik lahendus, saada aru standardi nõuete sisust ning tagada, et toiduohutuse juhtimissüsteem arendatakse välja integreerituna organisatsiooni juhtimissüsteemiga (nt HACCP, kvaliteedi- või keskkonnajuhtimissüsteem jne).

Sihtgrupp

Toidukäitlemisahelas osalevate organisatsioonide esindajad, kes kavandavad ISO 22001 nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendaist ja sertifitseerimist.

Toidukäitlemisahelas osalejateks loetakse muuhulgas ka:

 • esmatootjad (nt põllukultuuride ja söödatootjad)
 • toiduainete tootjaid ja töötlejad
 • veo- ja laoteenuste osutajad
 • hulgi- ja jaemüüjad ja toitlustajad
 • toidutööstuses kasutatavate ainete, lisandite, pakkematerjalide, seadmete, puhastusvahendite tootjaid jm teenuste osutajaid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida tuleb teha ISO 22000le vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks oma organisatsioonis ning jagada kogemusi parimate rakendustehnikate kohta.

Sisu

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida tuleb teha ISO 22000le vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks?
 • Milline on ISO 22000 standardi nõuete sisu?
 • Milliseid täiendusi peaksite ISO 22000 nõuetest tulenevalt tegema olemasolevas enesekontrolli süsteemis?
 • Mida peaksite täiendama, kui teil on ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem?

Teemad:

 • Ülevaade toiduohutuse juhtimissüsteemile esitatavatest nõuetest (ISO 22000)
 • toiduohutuse juhtimissüsteemi ülesehitus ja dokumenteerimine;
 • juhtkonna roll toiduohutuse juhtimissüsteemis;
 • ressursside juhtimine;
 • protsesside kirjeldamine;
 • mõõtmine, analüüs ja parendamine;
 • Standardi rakendamise kasu ja rakendamise sammud

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!