See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

ISO 22000le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 22000 on standard, mis sätestab nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemidele, eesmärgiga tagada ohutu toidu jõudmine tarbijani. Tihti on ISO 22000 standardi nõuete täitmine toidutööstuse sektoris eelduseks, et alustada läbirääkimisi toodete eksportimise või muud laadi koostöö osas.

Standardi nõuded on rakendatavad kõigis toidu käitlemisahelas osalevatele organisatsioonidele (nt esmatootjad ja toiduainete tootjad, toidu töötlejad, veo- ja laoteenuste osutajad, hulgi- ja jaemüüjad, toitlustajad, toiduainete pakkematerjalide ja puhastusainete tootjad jne).

Standardi nõuete täitmine ei ole iseenesest keeruline, kuid kindlasti tuleb leida oma organisatsioonile sobilik lahendus, saada aru standardi nõuete sisust ning tagada, et toiduohutuse juhtimissüsteem arendatakse välja integreerituna organisatsiooni juhtimissüsteemiga (nt HACCP, kvaliteedi- või keskkonnajuhtimissüsteem jne). 2018. a avaldati ISO 22000 standardist uus versioon (ISO 22000:2018). Koolitusel tutvustame uue standardi nõuete sisu.

Sihtgrupp

Toidukäitlemisahelas osalevate organisatsioonide esindajad, kes kavandavad ISO 22000 nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendaist ja sertifitseerimist.

Toidukäitlemisahelas osalejateks loetakse muuhulgas ka:

 • esmatootjad (nt põllukultuuride ja söödatootjad)
 • toiduainete tootjaid ja töötlejad
 • veo- ja laoteenuste osutajad
 • hulgi- ja jaemüüjad ja toitlustajad
 • toidutööstuses kasutatavate ainete, lisandite, pakkematerjalide, seadmete, puhastusvahendite tootjaid jm teenuste osutajaid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida tuleb teha ISO 22000le vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks oma organisatsioonis ning jagada kogemusi parimate rakendustehnikate kohta.

Sisu

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida tuleb teha ISO 22000le vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks?
 • Milline on ISO 22000 standardi nõuete sisu?
 • Milliseid täiendusi peaksite ISO 22000 nõuetest tulenevalt tegema olemasolevas enesekontrolli süsteemis?
 • Mida peaksite täiendama, kui teil on ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem?

Teemad:

 • Ülevaade toiduohutuse juhtimissüsteemile esitatavatest nõuetest (ISO 22000)
 • Toiduohutuse juhtimissüsteemi ülesehitus ja dokumenteerimine;
 • ISO 22000 nõuded jaotiste kaupa
  • Organisatsiooni kontekst
  • Eestvedamine
  • Planeerimine
  • Tugi(protsessid)
  • Toimimine
  • Tulemuslikkuse hindamine
  • Parendamine
 • Standardi rakendamise kasu ja rakendamise sammud

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade ISO 22000 nõuetest. Koolitus sobib hästi ka standardi nõuetega seonduvate teadmiste värskendamiseks (nt uute töötajate ja rollide, sh audiitori rolli täitmise puhul).

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!