See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

FSSC 22000 nõuetele vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

ISO 22000 on standard, mis sätestab nõuded toiduohutuse juhtimissüsteemidele, eesmärgiga tagada ohutu toidu jõudmine tarbijani.

Standardi nõuded on rakendatavad kõigis toidukäitlemise ahelas osalevatele organisatsioonidele (nt esmatootjad ja toiduainete tootjad, toidu töötlejad, veo- ja laoteenuste osutajad, hulgi- ja jaemüüjad, toitlustajad, toiduainete pakkematerjalide ja puhastusainete tootjad jne).

Tihti on ISO 22000 standardi nõuete täitmine toidutööstuse sektoris eelduseks, et alustada läbirääkimisi toodete eksportimise või muud laadi koostöö osas. Samas võivad rahvusvahelised kliendid nõuda kõrgema taseme toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaati. Sellisel juhul ei piisa enam ISO 22000 sertifikaadist ja tuleb rakendada täiendavaid nõudeid.

Üheks rahvusvaheliselt tunnustatud valikuks on FSSC 22000 sertifitseerimisskeem, mida tunnustab GFSI (Global Food Safety Initiative) toiduainetööstuse tootjate auditeerimise alusstandardina.

FSSC 22000 kasuks otsustajad saavad jätkuvalt edasi kasutada ISO 22000 standardit, kuid peavad oma juhtimissüsteemis arvestama lisaks FSSC sertifitseerimisskeemi ja oma tegevusvaldkonnaspetsiifilise eeltingimusprogrammide standardi nõuetega.

Kui ettevõte soovib, siis on võimalik sertifitseerida lisaks toiduohutuse juhtimissüsteemile ka kvaliteedijuhtimissüsteemi osa (FSSC 22000 Quality).

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida tuleb teha FSSC 22000 nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks oma organisatsioonis.

Sisu

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mida tuleb teha FSSC 22000 nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks?
 • Milliseid täiendusi peaksite FSSC 22000 nõuetest tulenevalt tegema olemasolevas enesekontrolli süsteemis?
 • Mida peaksite täiendama, kui teil on ISO 9001 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem?

Teemad:

 • Ülevaade toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimise taustsüsteemist
 • FSSC 22000 sertifitseerimisskeemi ülevaade
 • Ülevaade FSSC 22000 skeemist tulenevatest lisanõuetest, mis puudutavad tootjaid
 • Ülevaade ISO 22000 nõuetest peatükkide kaupa
 • Ülevaade Eeltingimusprogrammide lisanõuetest
 • Standardi rakendamise kasu ja rakendamise sammud
 • FSSC 22000 auditite eripärad

Tulemus

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade FSSC 22000 nõuetest. Koolitus sobib hästi ka standardi nõuetega seonduvate teadmiste värskendamiseks (nt uute töötajate ja rollide, sh audiitori rolli täitmise puhul).

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Koolitaja

Jussi Onoper

Jussi on üle 25-aastase kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant, kes on koolitanud nii era- ja avaliku sektori organisatsioone Eestis ja ka välisriikides. Samuti on Jussi hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui orgnaisatsioonisiseste koolitustena. Jussi on läbinud erinevate ISO standardite juhtaudiitorite kursused, teiste seas ka ISO/IEC 27001 standardi osas.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

 • üle 20 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
 • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
 • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!