See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Koolitus

Juhi juhtimisoskuste treening

Iga organisatsiooni edu sõltub otseselt selle töötajatest ja nende juhtidest. Paraku ei pöörata tihti tähelepanu inimeste juhtimisvõimekuse arendamisele, mistõttu on organisatsiooni arengu piduriks sageli just erinevatel juhtimistasanditel asuvad juhid. Nende tegemiste ja ka tegematajätmiste tõttu jääb palju saavutamata. Sageli eksivad juhid lihtsate juhtimispõhimõtete vastu või ei oska kasutada kaasaegse juhi portfelli kuuluvaid juhtimistehnikaid.

Juhtide töö ei ole kerge. Sageli ei ole meil võimalik oma töös esinevaid probleeme teistega jagada ega nõu küsida. Samuti võib tööl kolleegidega erinevate juhtimisvõtete katsetamine meile „kalliks maksma minna“. Pärast tuleb kaua aega suhteid siluda. Juhtimistreeningul on aga kõik võimalik! Siin saab oma probleeme ja küsimusi teiste omasugustega arutada. Samuti saab siin ennast kõrvalt vaadata ja analüüsida ning näha videopildis, kuidas me tegelikult toime tuleme ja mõjume. Praktilisel juhtimistreeningul osalemine aitab igal juhil end analüüsida, parendada ja jätkuvalt heas juhtimisvormis hoida.

Sihtgrupp

 • suuremate organisatsioonide esmatasandi ja keskastmejuhid kes soovivad oma juhtimisoskuseid lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • väikeettevõtete juhid, kes soovivad oma juhtimisoskust lihvida ja tulemuslikkust suurendada
 • värskelt ametisse nimetatud juhid, kellel on veel vähe kogemusi
 • tulevased juhid (kellel on kavas võtta endale (või kellele antakse) tulevikus juhi roll)
 • valdkonnajuhid ja spetsialistid, kellel ei pruugi olla otseseid alluvaid, kuid kelle roll on juhte toetada ja peavad olema kursis kaasaegsete juhtimisvõtetega

Eesmärgid

 • anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid juhtidel oma rolli tulemuslikumalt täita;
 • anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
 • võimaldada diskussiooni ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.

Teemad

 • Juhi roll, erinevate osapoolte ootused
 • Juhtimine kui protsess, PDCA-tsükkel (planeeri-tee-kontrolli-täiusta tsükkel) juhi vaatevinklist, iga teema osas
  • arutame praktika põhjal läbi mudelid ja põhimõtted, mis tagavad juhi tegevuse tulemuslikkuse ning
  • arutame läbi ka tüüpilised vead ja nende vältimise võimalused
 • Juhtimisprotsess samm-sammult:
  • Eesmärkide püstitamine, planeerimine ja otsustamine, prioriteetide määramine
   • Eesmärkide püstitamine ja mõõdikute väljatöötamine
   • Tööde planeerimine ja tööde jaotamine täitjate vahel
   • Individuaaltöö vs meeskonnatöö
   • Otsustamisprotsess
  • Ülesannete delegeerimine ja vahendite eraldamine
   • Delegeerimise põhimõtted
   • Delegeerimise protsess samm-sammult
   • Alluvate innustamine, huvitatuse loomine
   • Alluvate juhendamise protsess ja juhised
  • Eesmärkide täitmise jälgimine, kontrollimine, operatiivsete küsimuste lahendamine, „pärdikute“ vältimine
   • Kuidas juhtidest alluvaid arendada ja toetada
   • Operatiivsete küsimuste lahendamine
   • Eesmärkide saavutamise tagamine
   • Distsipliini ja korra tagamine
  • Andmete analüüsimine, hindamine, tunnustamine, tagasiside andmine
   • Info kogumine ja analüüsimine
   • Tagasiside andmine
   • Negatiivse tagasiside andmine
   • Probleemide lahendamine
   • Konfliktide olemus, põhjused ja hind
   • Konfliktide lahendamisel kasutatavad võtted
 • Suhtlemistehnikad juhtimistöös
  • Eneseväljendamise oskuse arendamine
  • Kommunikatsioonimudel ja selle rakendamine
  • Aktiivne kuulamine
  • Kehakeele lugemine ja kasutamine
  • Suhtlemine alluvatega
  • Enesekehtestamistehnikate kasutamine

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Koolituse lahutamatuks osaks on praktiline arutelu ning kogemuste vahetamine. Praktilised töövõtted ja tööriistade kasutamine kinnistatakse rühmatööde, praktiliste harjutuste ja näidete kaudu omandatud teadmistega.

Osalemise info

See seminar on osa 7-päevasest Juhi juhtimisoskuste arenguprogrammist, kuid huvi korral on võimalik osaleda ka ainult sellel koolitusel.
Kui soovite arendada oma organisatsiooni juhtide juhtimisoskuseid, võtke palun meiega ühendust!

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • praktikutest koolitajad;
 • aktiivne õppimine ning kogemuste vahetamine teiste juhtidega.

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused