See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Arenguprogramm

Efektiivse tootmise edulood

Miks osaleda programmis?

Eestis on tootmisjuhtide enesetäiendamise võimalused üsna kasinad. Efektiivsusest ja lean´ist küll räägitakse erinevatel kursustel, kuid tihti jäävad praktilised küsimused vastuseta ning näited meie ettevõtete jaoks elukaugeks. Tootmisettevõtete tegev- ja tootmisjuhtidele suunatud koolitusprogramm “Efektiivse tootmise edulood” põhineb just Eesti tootmisettevõtete praktiliste kogemuste ning edulugude tutvustamisel.

Külastame erinevaid edukaid Eesti tootmisettevõtteid, kes on saavutanud efektiivsuse suurendamisel märkimisväärseid tulemusi. Tutvume juurutatud lahendustega, saades osa praktikute mõtetest ja tegudest. Osalejatel on selle programmi kaudu ainulaadne võimalus laiendada oma silmaringi, nähes edukate tootmisettevõtete “köögipoolt”.

Eesmärgid

 1. Tutvustada efektiivse tootmise kaasaegseid praktikaid ja Eesti parimate tootmisorganisatsioonide edulugusid;
 2. Julgustada ja toetada osalejaid oma ettevõttes muudatusi ellu viima.

Õpitulemused

Programmi läbinud on:

 • teadlikud kaasaegsetest tootmise juhtimise meetoditest ja nende praktilise rakendamise võimalustest;
 • kaardistanud oma organisatsiooni tootmise ja efektiivsusega seotud olulisemad väljakutsed;
 • saavutanud valitud valdkondades esimesed tulemused, mida esitletakse viimasel seminaril;
 • koostanud isikliku arenguplaani saadud teadmiste ja oskuste elluviimiseks;
 • valmis õpitut oma organisatsioonides laiaulatuslikult rakendama.

Sihtgrupp

Koolitusprogramm on suunatud efektiivsust tõsta soovivate tootmisjuhtidele ja tootmisettevõtete juhtkonnaliikmetele.

Seminaride kava

Programmi käigus käsitletakse järgmiseid küsimusi:

 • Millised on eeltingimused tootmisettevõtte efektiivsemaks muutmisel?
 • Kuidas efektiivsust mõõta ja mõõdetavaid tulemusi saavutada?
 • Millistest teguritest sõltub tootmise efektiivsus?
 • Millised on kaasaegsed ja Eesti tingimustes rakendatavad tootmise efektiivsuse suurendamise vahendid ja tööriistad?
 • Mida tähendab lean praktikas ja kuidas lean´i oma ettevõttes juurutada?
 • Mis tegelikult peitub erinevate jaapanikeelsete nimetuste (muda, kanban, kaizen, poka-yoke jms) taga
 • Milline on minu organisatsiooni tase võrreldes Eesti parimatega?
 • Mida saaks minu ettevõttes paremini teha?
 • Millistes valdkondades võiksin kiirelt edu saavutada?

 • Pidev muutumine ja organisatsioonikultuur
 • Tootmisjuhi roll ja juhtimine muutuvas tootmisettevõttes (PDCA ja DMAIC mudel
 • Eeldused lean´i rakendamiseks ja muudatuste elluviimiseks
 • LEAN-mõtteviis ja põhimõtted, mida on õppida Toyotalt
 • Väärtust lisav ja mittelisav töö, 8 klassikalist raiskamist
 • Lean-maja kontseptsioon ja tehnikad efektiivse tootmise tagamiseks
  • Töökoha ja töötajatega seotud lean-tehnikad (täpsemalt II seminaril)
  • Protsesside parendamisega seotud lean-tehnikad (täpsemalt III seminaril)
  • Tehnoloogiliste parendustega seotud tehnikad (täpsemalt IV seminaril)
  • Pideva parendamise käivitamine ja koordineerimine (täpsemalt V seminaril
 • Osalejate organisatsioonide väljakutsete ja probleemvaldkondade kaardistamine
 • Isiklike õpieesmärkide püstitamine

Loe lähemalt http://www.tjo.ee/koolitus/efektiivsuse-suurendamise-voimalused-tootmisettevottes/

 • Töökoha ja töö tegijatega seotud lean-tehnikad
 • 5S süsteem + ohutus ja turvalisus (6S ja 7S)
 • Distsipliini tagamise võimalused
 • Visuaalne juhtimine ja visuaalsed mõõdikud
 • Efektiivne ruumipaigutus nii tehase kui ka töökoha võtmes
 • Töörakud ja standardiseeritud operatsioonid
 • Multifunktsionaalse meeskonna arendamine
 • Töökohaga seotud tehnikate seosed teiste efektiivsusvaldkondadega

 

Kevadhooaja praktikum: Jõesuu Aknad ja Uksed (Säästke OÜ), sügishooaja praktikum täpsustamisel

Säästke OÜ kuulub Euroopa ühe suurima avatäidete tootmise ja müügiga tegeleva kontserni Inwido koosseisu. Inwido grupis on välja töötatud LEAN-põhimõtteid järgiv efektiivse tootmise juhtimise süsteem LBI (Lean by Inwido). Jõesuus asuva ukse- ja aknatehase külastuse käigus tutvume ettevõttes rakendatud puhtuse ja korra tagamise süsteemi ja visuaalse tootmise jälgimise süsteemiga. Ettevõtte LEAN-manager Reymo Kreuz tutvustab, millised on olnud suurimad raskused ning millist reaalset kasu 5S ja LEAN´i rakendamine endaga kaasa on toonud.

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/tookoha-ja-tootajate-efektiivsuse-suurendamine/

 • Protsesside parendamisega seotud lean-tehnikad
 • Raiskamiste märkamine ja kõrvaldamine
 • Protsesside analüüsimine ja parendamine, VSM-analüüs
 • Voogtootmine, taktaeg ja tasakaalustamine
 • Standardtöö
 • Tõmbe- ja kanban-süsteem
 • Tarneahela juhtimine, täppisajastatud tarned
 • Protsesside parendamisega seotud tehnikate seosed teiste efektiivsusvaldkondadega

 

Kevadhooaja praktikum: Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ , sügishooaja praktikum täpsustamisel

Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ on meditsiiniseadmeid tootev ettevõte, kus usutakse lean-mõtteviisi kasulikkusesse juba pikki aastaid. Ettevõtte uue maja valmimine Laagris andis meeskonnale suurepärase võimaluse astuda mitmete lean-tehnikate arendamisel märkimisväärne samm edasi ja paljudes valdkondades on saavutatud efektiivsuse kasv. Ettevõtte LEAN-koordinaator Riivo Ranniku tutvustab lisaks meditsiiniseadmete tootmisprotsessile põhjalikumalt ettevõttes juurutatud kanban-süsteemi tarneahela juhtimiseks.

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/protsesside-efektiivsuse-suurendamine/

 • Tehnoloogiliste parenduste ja seadmetega seotud lean-tehnikad
 • Veakindluse tagamine – poka yoke
 • SMED (Single Minute Exchange of Dies) – kiirete tootevahetuste tehnika
 • TPM (Total Productive Maintenace)
 • OEE (seadmete üldise efektiivsuse) arvutamine ja tagamine
 • Tehnoloogiliste parenduste tehnikate seosed teiste efektiivsusvaldkondadega

 

Kevadhooaja praktikum: Lemoine Estonia OÜ, sügishooaja praktikum täpsustamisel

Lemoine Estonia OÜ kuulub Groupe Lemoine kontserni, kes on üks maailma juhtivaid puuvillast hügieeni- ja nahahooldusvahendeid valmistav rahvusvaheline ettevõte. Ettevõttel on üle 100 aasta kogemust puuvillaäris. Groupe Lemoine tooteid müüakse enam kui 60-s riigis.

Lemoines on lean põhimõtteid rakendatud juba aastaid ja jõutud toimiva süsteemini. Ettevõtte tehnikajuht Haivo Annival tutvustab, kuidas on tehnika pandud ettevõtte eesmärkide saavutamist teenima ja saadud toimima lean hoolduste süsteem, mis on arenenud tasemele, kus ei lähtuta lihtsalt ennetava hoolduse, vaid ennustava hoolduse põhimõtetest. Ettevõttes rakendatakse parimaid hoolduspraktikaid teadlikult ja nutikalt, mis aitab saavutada kulusäästlikkuse, kuid tagab samal ajal tehase seadmepargile maksimaalse töökindluse (oluliselt parema tõrkekindluse, kui see vaid ennetava hoolduse läbiviimisel võimalik on). Kohapeal on võimalik uurida, kuidas see õnnestunud on ja on võimalik saada vastused oma küsimustele. 

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/tehnoloogia-roll-efektiivsuse-suurendamisel/

 • Pideva parendamisega seotud elemendid ja tehnikad
  • Kaizen sündmused
  • Toyota parendussüsteem, A3, DMAIC, 5 miksi
  • Parendamisvõimaluste otsimine (kaizen vs läbimurded)
  • Parendusprojektide valik, ettevalmistamine, tulemuslik elluviimine ja järeltegevused
  • Parenduste süsteemi loomine tootmisettevõttes
 • Kokkuvõtted ja osalejate esitlused koolitusprogrammi õppetundidest
 • Edasiste eesmärkide püstitamine ja kavandamine
 • Osalejate tunnustamine

 

Kevadhooaja praktikum: Ensto Ensek AS, sügishooaja praktikum täpsustamisel

Ensto Ensek AS kuulub rahvusvahelisse kontserni. Ensto kui rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte ja pereettevõte asutati 1958. a ja pakub tööd ligi 1600 töötajale Euroopas, Ameerikas ja Aasias. Ensto projekteerib ja toodab nutikaid elektrilahendusi, et parandada elektrivõrkude, hoonete ja elektritranspordi funktsionaalsust, töökindlust ja efektiivsust.

Enstos on lean põhimõtteid rakendatud juba palju aastaid ja sellega seonduvalt on jõutud efektiivsuse tõstmisel kõrgele tasemele. Ensto Ensek ASi tehase direktor Kaarel Suuk koos oma meeskonnaga tutvustab, millised on Ensto lean põhimõtete juurutamise edulood ja millist kasu on nende rakendamine ettevõttele andnud. Kohapeal on võimalik uurida, kuidas on rasketest punktidest üle saadud ja mida on tarvis teha edu saavutamiseks. 

Loe lähemalt https://www.tjo.ee/koolitus/pideva-parendamise-kultuur-toomisettevottes/

Metoodika

Programm sisaldab ca 50% ulatuses lühiloenguid, praktilisi harjutusi ja arutelusid ning ca 50% ulatuses tootmisettevõtete külastusi. Iga seminari raames teevad ettekanded ka külastatavaid firmasid esindavad praktikud, tutvustades oma efektiivsuse suurendamise arendusprojekte.

Koolitus toetab osalejate eesmärgistatud enesearengut. Iga programmis osaleja kaardistab oma ettevõtte probleemvaldkonnad eesmärgiga leida oma väljakutsetele praktilisi lahendusi. Seminaride vahelisel perioodil tegelevad osalejad oma ettevõtte väljakutsetega. Koolitajad toetavad kõiki programmis osalejaid oma ettevõttes sobilike lahenduste leidmisel ning rakendamisel, pakkudes soovi korral nii metoodilist kui ka sisulist tuge. Viimasel seminaril teevad osalejad ettekande oma õpikogemuste ja saavutatud tulemuste esitlemiseks.

Programm on jaotatud viieks ühepäevaseks seminariks. Esimesel seminaril käsitletakse organisatsioonilisi eelduseid muudatusteks ja iga osaleja langetab valikud, milliste valdkondade arendamisega oma organisatsioonis tegeleda. Järgnevatel seminaridel käsitletakse osalejate väljakutsetega seonduvaid teemasid lähemalt. Seminaripöevade hommikud algavad reeglina TJO koolituskeskuses, kuid pärastlõunal tutvutakse reaalsete tootmisettevõtete ja nende edulugudega.

Osalenute tagasiside

Kadi Liimand, Saku Läte OÜ tootmisjuht: “Olen eelnevalt õppinud LEAN-süsteemi ülikoolis ning teadsin teoreetilist tausta, kuid antud koolitus andis juurde palju praktilist kogemust. Koolitusel osalesid erineva kogemusega inimesed, mis tekitas kogu koolitusprogrammi käigus mitmeid avatud vestlusi iga etapi juurutamise ja eduka elluviimise rõõmude ja murede üle – algajad said küsida ja edasijõudnud oma kogemusi ausalt jagada. Koolituse teooria osa toetasid edukate ettevõtete külastused, mis andsid selge pildilise eesmärgi, kuhu on võimalik jõuda. Kõigi avatus tekitas grupis väga meeldiva õhkkonna, tänu millele olen saanud kursusekaaslastelt palju abi ja nõu ka väljaspool koolitusruumi. Koolitaja Urmas on suure kogemusega nii koolitaja, tootmisjuhi, kui ka LEAN-süsteemi juurutajana. Oma praktilise tausta poolest eristub ta teistest koolitajatest, sest omab selget arusaama tekkivatest raskustest. Seeläbi oskab ta anda edasi teadmisi, kuidas tootmises reaalselt muudatusi edukalt ellu viia.”

 

Koolituse lõpetamise tingimused

Koolituse edukas lõpetamine eeldab koolitusel osalemist täies mahus. Koolituse täies mahus läbinud osalejale väljastatakse tunnistus vastavalt koolitustel osalemise tingimustes kirjeldatud korrale (vt jaotis „tunnistuste väljastamise kord“).

Ajakava ja info

Reeglina algab koolituspäev TJO koolituskeskuses Tallinnas (Väike-Paala 1, V korrus) ning pärastlõunal toimub ettevõttekülastus. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale, ettevõttekülastust ja vajadusel transporti, lõunasööki ja kohvipause. Osad koolituspäevad võivad toimuda külatatavates ettevõtetes kohapeal. Täpsemat infot jagame jooksvalt programmis osalejatele.

09:00 Orienteeruv algus
13:00 Ettevõttekülastus
17:00 Orienteeruv lõpp

Koolitaja

Urmas Ruubel

LEAN-konsultant ja koolitaja, omab enam kui 20-aastast kogemust juhi ja tootmisjuhina mitmetest Eesti ja rahvusvahelistest tootmisettevõtetest. Urmas saavutab tänu suurele praktiliste kogemuste pagasile ja paljudele asjakohastele näidetele oma koolitustel tootmisettevõtete esindajatega kiirelt usaldusliku kontakti.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • üle 20 aasta kogemusi koolituste ja nõustamisprojektide läbiviimisel;
 • üle 300 rahuloleva kliendi erinevatest tegevusvaldkondadest;
 • koolitust viivad läbi tootmisjuhtidest LEAN-praktikud;
 • unikaalne ettevõttekülastustel põhinev koolitusmetoodika.

Järgmine arenguprogramm toimub:

Tekkis küsimusi? Soovite tellida koolitust sobival ajal ja kohas? Võtke ühendust!

Seotud teenused